Sobi erbjuder förhandsröstning till årsstämman 2020

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar härmed att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Sobi uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska vara införd i aktieboken och ha anmält sitt deltagande till stämman enligt vad som anges i kallelsen till årsstämman samt använda ett särskilt formulär. Instruktioner och formuläret finns tillgängliga på Sobis hemsida, www.sobi.com.
 

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com