Sobi förvärvar emapalumab och relaterade tillgångar

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) har ingått avtal med Novimmunes aktieägare om att förvärva ett nyetablerat bolag som äger emapalumab och relaterade tillgångar. Detta ger Sobi tillgång till forsknings- och utvecklingskompetens i världsklass inom immunologi. Förvärvet innebär att det tidigare kommunicerade licensavtalet med Novimmune kommer att ersättas av detta avtal.

Genom förvärvet av emapalumab får Sobi tillgång till:

  • Alla tillgångar relaterade till emapalumab inklusive immateriella tillgångar, patent, data och know-how
  • Alla och mycket erfarna medarbetare som arbetar med klinisk och biofarmaceutisk utveckling av emapalumab
  • En option till de gemensamma finansiella rättigheterna till NI-1701 och NI-1801, två produktkandidater inom immunonkologi.
  • En så kallad priority review voucher (PRV) inom den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s program för en prioriterad granskningsprocess. En PRV erbjuder företag som investerar i särläkemedel en möjlighet att få en reducering av ansökningskostnader för framtida produkter och förkortar granskningsperioden. Vouchern kan användas av Sobi eller säljas vidare.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 515 MCHF (4 897 MSEK), varav 400 MCHF åtagits enligt det tidigare exklusiva licensesavalet för emapalumab. Förvärvet förväntas inte ha någon påverkan på resultatet 2019 och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2019, förutsatt erhållande av sedvanliga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

Förvärvet är skuldfinansierat med nya banklån via BNP Paribas, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken.

”Förvärvet av emapalumab och relaterade tillgångar är ett viktigt steg i Sobis transformation att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef på Sobi. ”Genom detta kan vi förverkliga den fulla potentialen hos emapalumb som är en viktigt behandling inom terapiområdet immunologi och som möter ett stort medicinskt behov.”

”Immunology är ett av våra kärnområden där vi kan göra betydande skillnad för patienter. Vi ser fram emot att välkomna nya kollegor att följa med på detta uppdrag och på så sätt skapa ett starkare Sobi.”

Ed Holdener, Styrelseordförande i Novimmune säger: ”Jag har varit 11 år i Novimmune och jag är mycket postiv till vad framtiden har att erbjuda för det vi byggt upp under åren. De respektive teamen kommer att bli en del av Sobi, ett ledande företag inom sällsynta sjukdomar. Av den erfarenhet jag fått av samarbetet under de senaste 12 månaderna så ser jag väl matchande kulturer mellan de två organisationerna som kommer att utvecklas vidare. Jag är stolt att kommersialiseringen av emapalumab, godkänd som Gamifant i USA, gör stora framsteg. Det ger teamen som arbetat hårt med utvecklingen av produkten ett extra erkännande.”  

Martin Ebner som representerar Patinex och BZ Bank som innehar ett majoritetsägande i Novimmune tillägger: ”Jag har stöttat Novimmune under de senaste 15 åren. Jag är mycket nöjd över att jag kunnat bidra till att kunna ta en så viktig behandling som emapalumb till patienter med ett stort medicinsk behov. Jag tror att Sobi kommer att vara en bra ägare av den här verksamheten”.

Om emapalumab
Emapalumab är en human monoklonal antikropp (mAb) som binder till och neutraliserar gammainterferon (IFNy). I USA är emapalumab godkänt för pediatriska (barn inklusive nyfödda) och vuxna patienter med primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)   där sjukdomen är återkommande eller fortskridande, som inte svarar på eller är intoleranta mot konventionell HLH-behandling. Emapalumab är den första och enda läkemedelsbehandlingen som godkänts för primär HLH i USA, ett sällsynt hyperinflammatoriskt syndrom som oftast uppträder inom det första levnadsåret och snabbt kan bli livshotande om det inte diagnostiseras och behandlas. FDA-godkännandet baseras på data från fas-2/3 kliniska studien (NCT01818492 och NCT02069899). Emapalumab ska administreras genom intravenös infusion (IV) under en timme två gånger per vecka ända fram till den hematopoetiska stamcellstransplantationen (HSCT). Läs mer på www.gamifant.com inklusive fullständig förskrivningsinformation för USA. Emapalumab utvecklades av Novimmune som ansökte om marknadsföringstillstånd hos FDA. Sobi förvärvade de globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune genom ett exklusivt licensavtal som tillkännagavs i juli 2018 vars avtal nu ersätts med det avtal som kommuncerades den 12 juni 2019.

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communications & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com
Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corpporate Communications and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl 13:00 CET.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Förvärvet av emapalumab och relaterade tillgångar är ett viktigt steg i Sobis transformation att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar. Genom detta kan vi förverkliga den fulla potentialen hos emapalumb som är en viktigt behandling inom terapiområdet immunologi och som möter ett stort medicinskt behov.”
Guido Oelkers, vd och koncernchef på Sobi.