Sobi har ingått avtal att sälja Priority Review Voucher

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) har ingått avtal med AstraZeneca för att sälja en så kallad priority review voucher (PRV) inom den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s program för en prioriterad granskningsprocess för en total köpeskilling av 95 MUSD. En PRV ger innehavaren rätt till en prioriterad granskning av en enskild ny läkemedelsansökan eller en så kallad Biologics License Application (BLA), vilket förkortar granskningsperioden och kan potentiellt leda till ett snabbare godkännande. PRVn förvärvades som en del i förvärvet av emapalumabverksamheten från Novimmune i juli 2019. Transaktionen förutsätter erhållande av sedvanliga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

----

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communications & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar: