Sobi publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2019

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar resultaten för det första kvartalet 2019. Totala intäkter uppgick till 3 265 MSEK (1 964). 66 procents intäktstillväxt i Kv1 jämfört med Kv1 2018 (54 procent räknat i fasta växelkurser (CER)). EBITA1 ökade med 96 procent till 1 509 MSEK (771) och justerad EBITA2 uppgick till 1 471 MSEK, en ökning om 91 procent.

Sammanfattning

 • Totala intäkter uppgick till 3 265 MSEK (1 964). 66 procents intäktstillväxt i Kv1 jämfört med Kv1 2018 (54 procent räknat i fasta växelkurser (CER))
 • EBITA1ökade med 96 procent till 1 509 MSEK (771) och justerad EBITA2uppgick till 1 471 MSEK, en ökning om 91 procent
 • Resultat per aktie om 3,14 (1,91) SEK och justerat resultat per aktie2om 3,03 SEK
 • Nettoskuld om 5 552 MSEK per den 31 mars 2019 (-2 999 MSEK per den 31 dec 2018)
 • Intäkterna för Elocta® uppgick till 991 MSEK (649)
 • Intäkterna för Alprolix® uppgick till 337 MSEK (153)
 • De tidiga erfarenheterna från lanseringen av Gamifant® har varit positiva med intäkter uppgående till 89 MSEK
 • Förvärvet av Synagis® slutfördes och försäljningen konsoliderades fr o m den 23 januari, mot slutet av RSV-säsongen.Intäkterna för Synagis för perioden 23 januari – 31 mars uppgick till 665 MSEK
 • SOBI003 gick vidare till den andra kohorten av fas 1/2-studien.
 • Analysen från studierna A-LONG/Kids A-LONG/ASPIRE och B-LONG/Kids B-LONG/B-YOND bekräftar långsiktig effekt och säkerhet gällande rFVIIIFc och rFVIXFc-profylax för för alla typer av blödningar hos människor i alla åldersgrupper med svår hemofili A respektive B.
 • Utsikter för 2019 - oförändrade jämfört med de senaste publicerade utsikterna den 20 februari.

Finansiell översikt

Kv1 Kv1 Helår
Belopp i MSEK 2019 2018 Förändring 2018
Rörelsens intäkter 3 265 1 964 66% 9 139
Bruttoresultat 2 494 1 412 77% 6 723
Bruttomarginal1 76% 72% 74%
EBITA1 1 509 771 96% 3 571
EBITA justerad(1,2) 1 471 771 91% 3 571
EBITA-marginal(1) 46% 39% 39%
EBITA-marginal justerad(1,2) 45% 39% 39%
EBIT (Rörelseresultat) 1 227 660 86% 3 122
Periodens resultat 903 515 75% 2 418
Resultat per aktie, SEK 3,14 1,91 64% 8,97
Resultat per aktie, SEK justerad(2) 3,03 1,91 59% 8,97
(1)Alternativa nyckeltal (APM). (2)EBITA och resultat per aktie exklusive effekt av avyttring av SOBI005 i Kv1 2019.


Guido Oelkers, vd och koncernchef:

”Vi inledde 2019 med ett starkt första kvartal, med intäkter på 3 265 MSEK och ett rörelseresultat, EBITA, på 1 509 MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 46 procent. I slutet av januari slutförde vi förvärvet av Synagis och håller på att integrera Synagis verksamhet och personal i organisationen. Affärsområdet Haemophilia fortsätter att växa starkt och vi har sett positiva effekter från lanseringen av Gamifant i USA, även om lanseringen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Vi ser också en ökande efterfrågan på Synagis.”

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 10:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 505 583 69  

UK: +44 33 330 090 35

US: +1 646 722 49 57

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan

---

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta 

Media/Investerare Investerare
Linda Holmström, Senior Communications/IR Manager  Jörgen Winroth, Senior IR Advisor
+46 708 734 095  +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com   jorgen.winroth@sobi.com 
Paula Treutiger, Head of Communications & IR
+46 733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Vi inledde 2019 med ett starkt första kvartal, med intäkter på 3 265 MSEK och ett rörelseresultat, EBITA, på 1 509 MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 46 procent. I slutet av januari slutförde vi förvärvet av Synagis och håller på att integrera Synagis verksamhet och personal i organisationen. Affärsområdet Haemophilia fortsätter att växa starkt och vi har sett positiva effekter från lanseringen av Gamifant i USA, även om lanseringen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Vi ser också en ökande efterfrågan på Synagis.”
Guido Oelkers