Sobi ser stark intäkts- och EBITA-tillväxt för första kvartalet 2020

Report this content

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) meddelar idag att intäkter och EBITA i mars har påverkats av ökad efterfrågan till följd av den pågående covid-19-pandemin. Intäkterna för första kvartalet 2020 förväntas uppgå till uppskattningsvis 4 630 MSEK. EBITA har påverkats positivt av den starka intäktsutvecklingen och förväntas uppgå till uppskattningsvis 2 170 MSEK för första kvartalet.

De främsta anledningarna till den starka utvecklingen i kvartalet är:

  • Stark tillväxt för hemofiliprodukterna vilket speglar fortsatt patienttillväxt men även tidigarelagda inköp för att säkerställa att patienter har tillgång till produkt under en längre period än normalt.
  • Ökad efterfrågan på Kineret under den senare delen av kvartalet till följd av covid-19-pandemin. Det finns ett kliniskt intresse att använda Kineret för potentiell behandling av hyperinflammation kopplad till covid-19.
  • Fördelaktiga valutakurseffekter.
  • Fortsatt stark försäljning av Synagis baserat på underliggande efterfrågan.

Utsikterna för helåret 2020, som kommunicerades i rapporten för fjärde kvartalet 2019, med intäkter inom intervallet 15 000 – 16 000 MSEK och EBITA inom intervallet 5 500 – 6 300 MSEK är oförändrade trots osäkerhet avseende helårseffekten i marknaden av covid-19-pandemin.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade.

Sobi kommer att publicera rapporten för första kvartalet 2020 onsdagen den 29 april kl. 08:00 CEST.

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1 400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corporate Communications and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 13 april 2020 kl. 16:15 CEST.

För mer information kontakta:

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations

0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations

0708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera