SwedSec tilldelar analytiker sanktion

Den SwedSec-licensierade analytikern har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

Analytikern har en gång låtit bli att begära förhandsgodkännande för en värdepappersaffär. Vid ett annat tillfälle har han brutit mot företagets regler om att snarast rapportera ändringar i innehav av finansiella instrument. Slutligen har han, när han fått förhandsgodkännande, i två fall handlat i strid med den s.k. tvådagarsregel som tillämpas av företaget.

Som SwedSecs disciplinnämnd i flera tidigare beslut framhållit har de aktuella reglerna stor betydelse för förtroendet för värdepappersmarknaden. Med hänsyn till den förhållandevis begränsade omfattningen av förseelserna, analytikerns begränsade erfarenhet och vad han anfört om sina anställningsförhållanden stannar disciplinnämnden vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

SwedSecs disciplinära förfarande i korthetAnslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >> 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.
Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se.

Prenumerera

Dokument & länkar