SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har avslöjat två kunders planer på att köpa bostad och på så vis brutit mot banksekretessen.

Rådgivaren träffade två av företagets kunder, ett ungt par, för att diskutera bolån då de avsåg att köpa en bostad. Kort därefter mötte rådgivaren den ena kundens föräldrar och nämnde då parets planer. Kunderna hörde senare av sig till företaget och uttryckte sitt missnöje över att deras anhöriga informerats om det planerade bostadsköpet. 

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren obehörigen röjt sekretessbelagda uppgifter om två av företagets kunder. Reglerna om tystnadsplikt när det gäller kunduppgifter är av central betydelse för förtroendet för den aktuella verksamheten. Det finns därför anledning att se allvarligt på överträdelser av bestämmelserna om banksekretess. Nämnden påpekar även att de aktuella kundernas förtroende för företaget har påverkats negativt av rådgivarens agerande, men anser att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se
 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 193 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera