SwedSec varnar privatrådgivare

Report this content

Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren hade bl.a. brutit mot reglerna om dokumentation av investeringsrådgivning.

Dessutom hade privatrådgivaren efter beslut om beviljat bottenlån på ett belopp om 2 000 000 kr upprättat ett skuldebrev på beloppet 2 500 000 kr. Det aktuella lånet lades även upp amorteringsfritt, trots att sådant beslut inte fattats. Privatrådgivaren hade vidare försummat att lösa ett befintligt lån i en bank för en kund, vilket ledde till att kunden fick betala räntekompensation till den banken. Hennes arbetsgivare har ersatt kunden. Privatrådgivaren fråntogs sin behörighet att fatta kreditbeslut, men beviljande ändå en kredit.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att privatrådgivaren gjort sig skyldig till upprepade och delvis allvarliga överträdelser av arbetsgivarens interna regler. Disciplinnämnden meddelar privatrådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 182 företag är anslutna till SwedSec och över 23 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Dokument & länkar