SwedSec varnar rådgivare för intressekonflikt

Den finansiella rådgivaren har för egen räkning inlett ett köp av en fastighet. Säljaren av fastigheten var kund i företaget där rådgivaren var anställd. Rådgivaren hade dessutom kundansvar för säljaren.

Rådgivaren har påbörjat ett privat köp av en fastighet, som ägs av en kund i företaget som han ansvarar för. Genom att muntligen komma överens om en köpeskilling och ansöka om en fastighetskredit för att kunna finansiera affären har rådgivaren brutit mot företagets etiska riktlinjer och uppföranderegler eftersom han haft ett personligt intresse i den påbörjade transaktionen.

Företaget anser att det var en engångshändelse och har därför fortsatt förtroende för rådgivaren. Rådgivaren har anfört att han arbetat i företaget under lång tid och inte varit i närheten av någon liknande händelse.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att agerandet inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för företaget och finansmarknaden skadas när anställda agerar på sätt som rådgivaren gjort. Påföljden kan emellertid med hänsyn till vissa skäl, om än med tvekan, stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 182 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar