Glada nyheter för familjer i Stockholm!

Report this content

Nu får föräldrar som nekats barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid rätt till en omprövning av tidigare beslut. 

Symf har efter sommaren påtalat det orimliga i att Stockholms stad ändrat sina regler och kategoriskt nekat föräldrar barnomsorg i hemmet trots att konsekvenserna blir förödande för barns trygghet och för föräldrars möjlighet att arbeta utanför kontorstid. Nu har staden efter påtryckningar och understöd av Symf ändrat sina bedömningskriterier. 

Trots att inga nya riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid antogs i måndags kväll i Stockholms Stads kommunfullmäktige, kommer en omprövning ändå vara möjlig, säger Kerstin Brorsdotter, enhetschef vid utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad, efter att under tisdagen haft möte med skolroteln. 

Brorsdotter meddelar Symf att man nu förbereder ett brev till alla föräldrar som har fått avslag på barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid. Det ska skickas ut i slutet på denna vecka men redan nu kan föräldrar skicka in en ny ansökan om omprövning av tidigare beslut. 

Symf uppskattar att politiker och tjänstemän i Stockholm varit lyhörda och att man valt att justera sina riktlinjer och bedömningskriterier för föräldrar med behov av barnomsomsorg på obekväm arbetstid.

–Jag glädjer mig med alla föräldrar och barn som jag vet har haft det tufft. Vi är ett litet förbund som vågar ta i de stora frågorna och vi är stolta över att ha kunnat bidra till våra medlemmars familjers trygghet, säger Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande i Symf.

Symf hoppas att alla kommuner i Sverige väljer att följa Stockholms Stads beslut att utgå ifrån barnens bästa och föräldrars olika behov av barnomsorg.

För mer information, kontakta gärna:

Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Jonas Nyberg, kommunikatör 070-787 11 11

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag glädjer mig med alla föräldrar och barn som jag vet har haft det tufft. Vi är ett litet förbund som vågar ta i de stora frågorna och vi är stolta över att ha kunnat bidra till våra medlemmars familjers trygghet
Anna-Karin Simlund