Dela

Om oss

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

Citat

Inte minst i kristider är konsten och kulturen än mer viktig som en upplyftande kraft i samhället när de mörka molnen växer sig stora.
Gunnar Jönsson & Karin Inde
Det är förstås ett känslomässigt beslut att lägga ner våra respektive förbund och kliva ur våra huvudorganisationer, men den kommande nyttan för alla Sveriges yrkesmusiker måste överväga eventuella sentimentala blockeringar
Gunnar Jönsson
Det här är ett bra avtal. Våra medlemmar kan följa med i den allmänna löneutvecklingen med villkorsförbättringar för frilansande instrumentalister och korister
Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande
Alla våra medlemmar vill att musikverksamheterna kommer igång. Inte minst våra frilansare är beroende av att får börja arbeta igen. Då måste vi ta riskerna på allvar så att inga bakslag kommer inför en de lättnader i restriktionerna som vi alla hoppas på
Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.
Nu kommer vi att, i flera kommuner, pröva om den nya barnrättslagen verkligen omfattar barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Är det ekonomi och kommunal policy som styr eller är det barnets bästa? Det vill vi ha svar på
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande
– Med gemensamma krafter vill vi åstadkomma ett gott samverkansklimat som ska få Smålands Musik och Teaters verksamhet att präglas av hög kvalitet och motiverade medarbetare
Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande
Det är en kränkning och begränsning av grundläggande medborgerliga rättigheter att inte ha möjligheten att fritt välja det yrke man vill utöva och kombinera det med rätten till ett fungerande familjeliv
Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande
Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Brist på kunskap och forskning om hur man kan förebygga och rehabilitera åldersrelaterade förändringar i rösten och hur vi ska kunna skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv har inneburit att sångare idag ofrivilligt behövt lämna branschen
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande
Ändå vägrar Svensk Scenkonst och Regionen att ta ansvar för en objektiv och verklighetsförankrad hantering. Det är djupt oroande
Anders Filén, Symf
Jag har tröttnat på att våra medlemmar som är föräldrar tvingas flytta eller byta karriär för att kommuner inte vill ta sitt ansvar för att behovet av hjälp med barnomsorg ligger utanför kontorstid
Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande
Obegränsad kontrollfrihet med konstnärlig integritet som sköld, måste komma att tillhöra det förflutna,
Anna-Karin Simlund, Symfs vice förbundsordförande
I ett modernt samhälle måste det kunna gå att kombinera föräldraskapet med förvärvsarbetet och rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en rättvise och jämställdhetsfråga
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande
Symf föreslår att Regeringen ger arbetsmiljöverket mer resurser och ett riktat uppdrag att både granska och hjälpa de offentligfinansierade kulturinstitutionerna.
Symf
Ett konstnärligt koncept får aldrig kränka den enskilde medarbetarens integritet.
Symf
Symf vill se ett handslag med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst om att ingen stor stjärna, dirigent, solist eller regissör är viktigare än den enskilde arbetstagaren.
Symf
Jag glädjer mig med alla föräldrar och barn som jag vet har haft det tufft. Vi är ett litet förbund som vågar ta i de stora frågorna och vi är stolta över att ha kunnat bidra till våra medlemmars familjers trygghet
Anna-Karin Simlund
– Vi är oerhört glada och stolta över vi kunnat påverka att föräldrar nu får möjlighet till en omprövning av sina ansökningar om barnomsorg i hemmet
Anna-Karin Simlund
Det är oerhört nedslående att se hur Stockholm undergräver möjligheterna för utövare inom scenkonsten att kombinera arbetsliv med ett fungerande föräldraskap
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande
Ett treårigt avtal ger oss och Svensk Scenkonst möjlighet till arbetsro för att förhoppningsvis få tid till andra frågor som är gemensamma
Gunnar Jönsson, förbundsordförande
Att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla är en självklarhet. Det är en demokratifråga. Men kulturskolan måste också ta vara på barn och ungdomar med intresse för en framtida verksamhet som professionella kulturutövare
Bo Olsson
Kultur måste få diskuteras av andra än kulturpolitiker
Gunnar Jönsson
– Det går inte att pausa verksamheten ett halvår och sedan trycka på play igen och förvänta sig att det ska låta som förut
Gunnar Jönsson
Det är sorgligt att se en ledning, inte vuxen sina uppgifter, gå vilse i arbetsmiljöarbetet. Detta trots Symfs tidiga påstötningar. Vi måste kunna utgå ifrån att våra medlemmars chefer åtminstone har baskunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet
Jonas Nyberg
– Tyvärr äts det tillskottet upp av den 40-procentiga höjningen av arbetsgivaravgiften för musiker som börjar gälla 1 januari 2017. Effekten blir ett nollsummespel , säger Bo Olsson, Symfs förbundsordförande
Bo Olsson, förbundsordförande
– Det är mycket allvarliga anklagelser som Svensk Scenkonst genom Ulrica Holmgaard ger yttryck för när man ger sken av att Symf vid upprepade tillfällen missbrukat ett ingånget avtal. Jag utgår från att vi snarast får ta del av det väl underbyggda underlag som ligger till grund för ett sådant påstående för att kunna bemöta det
Gunnar Jönsson, vice ordförande
Den stora framgången med årets avtalsrörelse är alla de hot som vi lyckades avvärja. Arbetsgivarnas ursprungliga krav hade inneburit långtgående försämringar för våra medlemmar vad gäller arbetstider, upphovsrätt och ersättningar för fackligt arbete
Gunnar Jönsson, vice ordförande
Det är intressant att höra den liberala politikern Bengt-Åke Nilsson, andre vice ordförande i VMU:s styrelse, uttala både sitt stöd för MBL-reglerna och sin oro över den dåliga arbetsmiljön. Det borde ju vara Socialdemokratins och därmed Anders Teljebäcks hjärtefrågor
Bo Olsson, Symfs förbundsordförande
– Vi har vare sig blivit informerade om eller fått möjligheten att involveras i ledningsgruppens analys. Analysen är dessutom vinklad till Sinfoniettans nackdel. Vi har själva ifrågasatt varför inte vi musiker utnyttjas mer ute i länet. Vi ser det som en naturlig utveckling av vår verksamhet, men har inte fått någon reaktion från ledningen
Friederike Vesper, ordförande för Sinfoniettans Symf-avdelning
– När tanken dök upp att stödja världens flyktingar med det vi är bäst på, att spela musik, var steget från ord till handling kort, Inte bara orkestern utan hela huset stödde idén.
Hans Hernqvist, Symfs ordförande i GSO
– Årets budget hotar musikinstitutioner i hela landet. Regeringens politik signalerar stagnation och man överlåter hela ansvaret för nödvändiga uppräkningar till regioner och kommuner
Bo Olsson, Symf
”Detta kom totalt oväntat och är kolossalt roligt. Jag känner mig mycket hedrad”,
Jan Alm
För oss har koristernas villkor varit centrala. Man lämnar ofta yrket vid en ålder där arbetsmarknaden är svår. Det avtal vi nu träffat ger individen bra möjligheter att hantera detta och gå vidare. Vi är dessutom väldigt glada att även instrumentalmusiker finns med i modellen. Detta var från början ingen självklarhet, utan något vi fått kämpa med under resans gång.
Bo Olsson, Symfs ordförande
– För oss är det en självklarhet att medverka. Priset är värdefullt på flera plan. Det är viktigt att uppmärksamma alla de som lägger ned så mycket tid och engagemang på ungas möjlighet att musicera. Det vårdar också vår framtida publik och skapar helt nödvändiga förutsättningar för rekryteringen av blivande proffsmusiker.
Bo Olsson
Ett underfinansierat system kommer att bli åldersdiskriminerade. Vissa av scenkonstens anställda kommer att kunna få ett fullgott stöd. Andra kan att bli helt utan. Åldern den enskilde uppnått då insatserna behöver sättas in kommer att vara helt avgörande. I praktiken blir det ett system som gör att insatserna styrs av den anställdes ålder och inte av den anställdes behov.
Symf
– Om inte branschen ges ekonomiska förutsättningar för att bygga ett nytt system kommer konsekvenserna bli katastrofala för scenkonsten. Den höga konstnärliga kvaliteten kommer att hotas och anställningstryggheten kommer redan på kort sikt att undermineras när pengar saknas för omställning.
Symfs förbundsordförande Bo Olsson
– Vi hoppas att Alice Bah Kuhnke tar sig tid att sätta sig in i denna för scenkonsten så viktiga fråga. Möjligheten att skapa något riktigt bra och hållbart för framtiden finns just nu. Lyssna på oss som behöver ett fungerande pensions- och omställnings- system.
Bo Olsson, Symfs förbundsordförande
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp