Staten ger och staten tar

I årets kulturbudget tillförs 58 miljoner kronor till de regionala musikinstitutionerna. Det är glädjande. Men eftersom arbetsgivaravgifterna höjs med över 40 procent för musiker är frågan om anslagsökningen ändå inte måste ses som ett nollsummespel. För musiklivet utanför de statsstödda institutionerna finns tyvärr inte mycket att glädjas över. Två miljoner kommer inte att räcka långt.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke presenterade i dag en kulturbudget som innebär en fortsatt rejäl satsning på landets kulturskolor. Det är positivt att regeringen därmed håller sitt löfte till Sveriges alla barn och skapar möjligheter för fler unga att få tillgång till undervisning i musik, teater, dans och konst.

För landets alla underfinansierade regionala musikinstitutioner kunde också tillskottet på 58 miljoner vid en första anblick ses som en rejäl förstärkning.

– Tyvärr äts det tillskottet upp av den 40-procentiga höjningen av arbetsgivaravgiften* för musiker som börjar gälla 1 januari 2017. Effekten blir ett nollsummespel , säger Bo Olsson, Symfs förbundsordförande

30 miljoner kronor skjuter regeringen till för att smörja de kärvande hjulen i samverkansmodellen. Det kan behövas. Trycket är redan nu stort och det finns en oro för att ytterligare kulturverksamheter måste rymmas inom den nuvarande ekonomiska ramen. Kulturdepartementet kommer att göra en översyn av samverkansmodellen vilket Symf välkomnar.

– Att gå in i en kommande storregionbildning med den nuvarande underfinansieringen kommer att bli förödande för de regionala musikinstitutionerna och för våra medlemmars anställningar. Staten kan inte fortsätta att utgå ifrån att ansvaret för ekonomisk uppräkning ska axlas av regioner, landsting och kommuner, säger Gunnar Jönsson, Symfs vice förbundsordförande.

För Symfs frilansare ger årets budget ingen anledning till jubel. Musiklivet utanför institutionerna får ett tillskott på två miljoner utöver indexuppräkningar.

* Det schablonavdrag som arbetsgivare till musiker kunnat utnyttja har inneburit att endast 70 procent av lönesumman har beskattats med full arbetsgivaravgift. Den möjligheten försvinner vid årsskiftet och innebär en drygt 40-procentig ökning av arbetsgivaravgiften.

För mer information, kontakta gärna:

Bo Olsson, ordförande Symf 070-577 86 36
Gunnar Jönsson, vice ordförande 070-516 38 37

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Tyvärr äts det tillskottet upp av den 40-procentiga höjningen av arbetsgivaravgiften för musiker som börjar gälla 1 januari 2017. Effekten blir ett nollsummespel , säger Bo Olsson, Symfs förbundsordförande
Bo Olsson, förbundsordförande