Unikt omställnings- och karriärväxlingsavtal för scenkonsten

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund har idag träffat ett unikt avtal för omställning och karriärväxling för konstnärliga yrken. Dessutom är nu ett nytt pensionsavtal på plats. 

Avtalen gäller från 1 januari 2015 och ersätter det tidigare statliga systemet med lägre pensionsåldrar för olika yrkesgrupper som regeringen avskaffade vid årsskiftet. I samband med bytet av pensionssystem höjs dansarnas löner med 10 procent.

– Vi har skapat ett kraftfullt stöd till anställda som behöver byta yrke efter sin konstnärliga karriär och därigenom säkrar vi den konstnärliga kvaliteten. Det är en stor förbättring att det nya systemet också är ekonomiskt förutsägbart och mer rättvist för frilansare, säger Svensk Scenkonsts ordförande Stefan Forsberg.

– Teaterförbundet är fortsatt kritiskt till hur regeringen hanterat pensionsfrågan. Men utifrån givna förutsättningar har vi åstadkommit ett modernt utformat avtal som ger ett rejält stöd vid karriärväxling för dansare, sångsolister och musikalartister. Det tillförsäkras oss också ett fackligt inflytande över regler och förmåner, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

– För oss har koristernas villkor varit centrala. Man lämnar ofta yrket vid en ålder där arbetsmarknaden är svår. Det avtal vi nu träffat ger individen bra möjligheter att hantera detta och gå vidare. Vi är dessutom väldigt glada att även instrumentalmusiker finns med i modellen. Detta var från början ingen självklarhet, utan något vi fått kämpa med under resans gång, säger Symfs förbundsordförande Bo Olsson.

Svensk Scenkonst och berörda PTK-förbund har även tecknat ett avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal för all personal i linje med arbetsmarknaden i övrigt.

De nya pensions- och omställningssystemen håller sig inom den kostnadsram på 180 miljoner kronor som regeringen gett parterna.

Även Musikerförbundets medlemmar omfattas enligt en särskild överenskommelse med Svensk Scenkonst.

Anställda som har mindre än fem år kvar till hittillsvarande pensionsåldrar ligger kvar i det gamla statliga systemet och berörs inte av de nya avtalen.

För kommentarer:

Sveriges yrkesmusikerförbund, Anders Filén, förhandlingsansvarig, tel  073-046 03 31

Svensk Scenkonst, Stefan Forsberg, ordförande, tel 070-586 02 50

Teaterförbundet, Jaan Kolk, förbundsdirektör, 070-688 13 23

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Taggar:

Om oss

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

För oss har koristernas villkor varit centrala. Man lämnar ofta yrket vid en ålder där arbetsmarknaden är svår. Det avtal vi nu träffat ger individen bra möjligheter att hantera detta och gå vidare. Vi är dessutom väldigt glada att även instrumentalmusiker finns med i modellen. Detta var från början ingen självklarhet, utan något vi fått kämpa med under resans gång.
Bo Olsson, Symfs ordförande