Pengar till Cannes, kan användas bättre!

Sveriges Yrkesmusikerförbund är positiva till att regeringen föreslår åtgärder för att stävja sexuella trakasserier men viss förvirring råder, tyst det blir i husen!

Kulturministerns tio punkter är välmenande men förvånansvärt vaga och substanslösa. Vi får hoppas att Alice Bah Kuhnke kan specificera och förklara hur punkterna ska kunna vara till hjälp för alla som utsatts och utsätts för sexuella kränkningar. 

Regeringen hotar med sanktioner mot arbetsgivare som nonchalerar övergrepp. Risken är att detta inte drabbar arbetsledningen personligen. Istället kan våra medlemmar förlora jobben när bidrag dras tillbaka eller sänks. Det, om något, riskerar att förstärka tystnadskulturen. Arbetsgivarna har idag redan arbetsmiljöansvar och ska ställas till svars för missförhållanden. Det finns lagstiftning. Låt oss pröva den på allvar!

Symf oroar sig över att Kulturrådet saknar kompetens för att bedöma arbetet mot sexuella trakasserier. Därför måste Kulturrådets bedömingskriterier mycket bli tydliga och transparenta så att godtycke inte blir en bedömningsfaktor.

Symf föreslår att Regeringen ger arbetsmiljöverket mer resurser och ett riktat uppdrag att både granska och hjälpa de offentligfinansierade kulturinstitutionerna. Troligen gör svenska skattepengar mer nytta hos Arbetsmiljöverket än på Rivieran.

För mer information:
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Taggar:

Om oss

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

Prenumerera

Citat

Symf föreslår att Regeringen ger arbetsmiljöverket mer resurser och ett riktat uppdrag att både granska och hjälpa de offentligfinansierade kulturinstitutionerna.
Symf