Nytt avtal för Sveriges yrkesmusiker

Report this content

Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf, och Svensk Scenkonst har slutit ett nytt treårigt riksavtal. Det är glädjande att en utdragen avtalsrörelse till slut kunde resultera i ett nytt avtal. Båda parterna har hela tiden haft sin respektive medlemmars intressen i fokus och det var till slut helt avgörande för att överbrygga motsättningar och komma överens. Löneökningen är i nivå med den övriga arbetsmarknaden och ger minst 6,5 % under avtalsperioden inklusive överenskommelsen om flexpension.

Det är också positivt att Symf utöver löneökningarna har förhandlat fram en 6-procentig förstärkning av ersättningen som utgår när våra medlemmar håller med egna instrument.

– För mig som avgående ordförande känns det bra att ha lämnat ett stabilt treårsavtal efter mig, säger Bo Olsson som varit Symfs förbundsordförande under de senaste 12 åren. 

Anders Filén, förhandlingsansvarig på Symf, menar att tydliggöranden av förhandlingsordningen vid lönerevision är ett av de viktigaste inslagen. 

– Dessutom kommer vi nu aktivt påbörjar arbetet med att utjämna den skillnad som finns mellan korister och instrumentalister i avtalet. Det är en av de frågorna som vi skall gå på djupet med under kommande avtalsperiod. Även frågan om upphovsrätt skall gemensamt utredas vidare, säger Anders Filén.

– Ett treårigt avtal ger oss och Svensk Scenkonst möjlighet till arbetsro för att förhoppningsvis få tid till andra frågor som är gemensamma. Ett valår står för dörren och nu måste vi  tillsammans arbeta aktivt för att värna den offentligt finansierade musikscenen, säger Symfs nyvalde förbundsordförande Gunnar Jönsson. 

Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37

Anders Filén, förhandlinsansvarig 0730-46 03 31

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund
 

www.symf.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Ett treårigt avtal ger oss och Svensk Scenkonst möjlighet till arbetsro för att förhoppningsvis få tid till andra frågor som är gemensamma
Gunnar Jönsson, förbundsordförande