Stockholms stad lyssnar på Symf och ändrar sig om barnomsorgen!

Report this content

Idag meddelar Stockholms stad att föräldrar som har fått avslag på sina ansökningar om barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid ska få sina ärenden prövade igen.

Symf har idag på förmiddagen varit i kontakt med Kerstin Brorsdotter, handläggare vid utbildningsförvaltningen i Stockholm stad. Hon meddelar att alla föräldrar som ansökt om barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid kommer att kontaktas och få möjlighet att få sina beslut omprövade.
Omprövningen ska ske utifrån skolborgarråd Olle Burells uttalande: ”Det är barnperspektivet som gäller och inget  barn ska behöva ryckas upp ur sängen när det gått och lagt sig”. 

Det prövningsförfarande som Symf tidigare arbetat fram i Göteborg och som lämnades över när Symf uppvaktade utbildningsdirektör Lena  Holmdahl och sakkunniga borgarråds-
sekreteraren Sonja Pagrotsky har tagits i beaktande av Stockholms stad. 

– Vi är oerhört glada och stolta över vi kunnat påverka att föräldrar nu får möjlighet till en omprövning av sina ansökningar om barnomsorg i hemmet, säger Symfs vice förbundsordförande Anna-Karin Simlund.

Nu kommer Symf fortsätta arbetet med att påverka andra kommuner där Symf har medlemmar och barnomsorgen inte fungerar tillfredställande.

– Ingen kommun skulle komma på tanken att neka barn att få barnomsorg på kontorstid. För oss är kvällar och helger normal arbetstid. Det är vår ”kontorstid”. Rätten till anpassad barnomsorg måste fungera för alla, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande 

För mer information, kontakta gärna:

Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Jonas Nyberg, kommunikatör 070-787 11 11

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

– Vi är oerhört glada och stolta över vi kunnat påverka att föräldrar nu får möjlighet till en omprövning av sina ansökningar om barnomsorg i hemmet
Anna-Karin Simlund