Musikernas avtal klart

Report this content

Symf har idag tecknat ett nytt avtal med arbetsgivarna Svensk Scenkonst. Avtalet ger 2,2 procents löneökning och gäller i ett år från 1 april i år. Avtalet innefattar också ett omarbetat system för kostnadsersättningar för musiker som spelar på privata instrument.

– Den stora framgången med årets avtalsrörelse är alla de hot som vi lyckades avvärja. Arbetsgivarnas ursprungliga krav hade inneburit långtgående försämringar för våra medlemmar vad gäller arbetstider, upphovsrätt och ersättningar för fackligt arbete, säger Gunnar Jönsson, vice ordförande i Symf.

Löneutvecklingen för korister, instrumentalister och repetitörer är i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

Symf arbetar ständigt för att bevaka alla frilansares intressen. Efter att i förra avtalet reformerat hur frilansare skall ersättas har vi i år ytterligare förtydligat villkoren för anställning.

– Symf värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen att huvudregeln är anställning för att inte undergräva kollektivavtalets betydelse. Men det är för oss en självklarhet att i de fall man tar in egenföretagare skall dessa ersättas fullt ut för de kostnader man har, säger Anders Filén, förhandlingsansvarig för Symf.

Parterna har också enats om att inleda arbetet med att modernisera de delar av kollektivavtalet som med åren blivit omoderna och otidsenliga.

– Vi behöver ett modernt riksavtal som är anpassat efter dagens situation, inte minst för att stå redo inför framtida utmaningar utan att villkoren för Symfs medlemmar försämras, säger Gunnar Jönsson

Ersättningen till musiker med egna instrument har förändrats på flera punkter. Arbetsgivarna kommer att stå för alla kostnader vad gäller förbrukning och underhåll. Dessutom finns det inte längre någon bortre tidsgräns för hur länge en musiker får ersättning för ett instrument

I stort  sett ett avtal som tar sikte på framtiden där Symf tar sitt självklara ansvar för de yrkesverksamma musikerna i Sverige.

Gunnar Jönsson, vice ordförande 070-516 38 37

Anders Filén, förhandlinsansvarig 0730-46 03 31

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den stora framgången med årets avtalsrörelse är alla de hot som vi lyckades avvärja. Arbetsgivarnas ursprungliga krav hade inneburit långtgående försämringar för våra medlemmar vad gäller arbetstider, upphovsrätt och ersättningar för fackligt arbete
Gunnar Jönsson, vice ordförande