Symfs förbundsmöte igång

Report this content

Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf, håller idag sitt årliga förbundsmöte. Den inledande formella delen gav positiva besked om en sund ekonomi och ett ökande medlemsantal. Den sittande förbundsstyrelsen gavs självklar ansvarsfrihet.

Delegater från Sveriges professionella orkestrar, operahus och länsmusikorganisationer samlas i dag på Nalen i Stockholm för att bland annat välja förbundsstyrelse, godkänna bokslut och för att tillsammans blicka framåt.

Symfs ekonomi är i balans och går bättre än budgeterat. Förbundet har en positiv medlemsutveckling med en liten men stadig ökning av medlemsantalet. Det är glädjande. Det betyder att både avdelningarna, styrelse och kansli gör ett gott arbete. Det betyder också att medlemmarna får valuta för medlemsavgiften.

Symfs förbundsmöte, som efter lunch fortsätter med framtidsdiskussioner, präglas av delaktighet, transparens och öppenhet. Att delegaterna gav styrelsen ansvarsfrihet är en självklarhet i ett fackförbund som håller medlemsnyttan som sin viktigaste uppgift.

Gunnar Jönsson, vice ordförande 070-516 38 37

Jonas Nyberg, kommunikatör 070-7871111

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund
 

www.symf.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar