Fulltecknad nyemission om 17 MSEK genomförd

Report this content

Synartro meddelar att bolaget har genomfört en fulltecknad nyemission om 17 miljoner kronor tillsammans med investeringsnätverket Sciety. Emissionen fulltecknades den 2 oktober på endast fyra dagar. Kapitaltillskottet ska användas för att slutföra det prekliniska arbetet med kandidaten SYN321 för behandling av knäartros, och innefattar bland annat CMC (kemi, tillverkning och kvalitetskontroll av kandidaten) och toxikologiska studier.

VD Mia Brundin kommenterar:

”Jag vill börja med att välkomna alla nya ägare samt tacka våra befintliga ägare för det starka stödet och förtroendet. Det är mycket glädjande att intresset för Synartro är så stort. Med emissionslikviden fortsätter vi enligt plan med att slutföra det prekliniska arbetet och nå de målsättningar vi har satt upp för kommande år.”

Styrelseordförande Fredrik Lehmann kommenterar:

”Med denna fulltecknade nyemission har Synartro nu resurser att med full kraft fortsätta sitt arbete. Vår patenterade bindningsmekanism som i kandidaten SYN321 binder samman diklofenak och hyaluronan förväntas ge flera kliniska fördelar. Marknaden för artrosläkemedel växer och i USA, som är vår primära marknad, ser vi ett ökande intresse för hyaluronan-baserade produkter.”

95 382 aktier nyemitterades till en teckningskurs om 178 kr per aktie. Bolaget tillförs cirka 17 Mkr före emissionskostnader och ökar aktiekapitalet med 95 382 kr. Bland de större investerarna ingår investeringsbolaget Linc AB.   

För mer information, vänligen kontakta: 

Mia Brundin, VD 
Tfn: +46 73 433 60 25
E-post: mia.brundin@synartro.com

 

Om Synartro

Synartro är ett virtuellt bioteknikbolag med huvudsäte i Uppsala. Bolagets patenterade plattform för läkemedelsadministration gör det möjligt att binda samman substanser för att ge nya effekter och förbättrade produktegenskaper. SYN321 utvecklas idag för knäartros i människor men har potential att användas i andra delar av kroppen samt för veterinärbruk. Synartro grundades av Bengt Lindqvist, som ingick bland uppfinnarna av hyaluronsyraprodukterna Restylane och Healon (Pharmacia), tillsammans med Rune Ringom och Fredrik Lehmann. Utöver grundarna återfinns idag även Linc AB och Recipharm Ventures AB bland bolagets större aktieägare.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Synartro meddelar att bolaget har genomfört en fulltecknad nyemission om 17 miljoner kronor tillsammans med investeringsnätverket Sciety. Kapitaltillskottet ska användas för att slutföra det prekliniska arbetet med kandidaten SYN321 för behandling av knäartros.
Twittra det här