Citat

Det kommande året är oerhört viktigt för oss med hög aktivitet i utvecklingen av vår kandidat SYN321. Det nya kapitalet säkerställer att vi kan starta och genomföra den första studien i människa. Att Linc och flera andra större aktieägare ökar sitt ägande visar att de delar vår tro att SYN321 både kan hjälpa miljontals människor som lider av knäartros till ett aktivare liv och bli en kommersiell framgång.
Mia Brundin, VD Synartro
De initiala resultaten från programmet med säkerhetsstudier är bra, så vi kan fortsätta utvecklingen av SYN321 i gott tempo. Vi arbetar nu parallellt med övriga delar inför den kliniska prövningsansökan och ser fram emot att ta de återstående stegen för att därefter kunna initiera den första kliniska studien i människa under 2022.
Mia Brundin, VD Synartro
Jag är mycket glad att kunna välkomna Eva Arlander som kompletterar vårt kliniska utvecklingsteam och Magnus Hurst som CFO för Synartro. De blir en viktig förstärkning i organisationen och det innebär att vi är väl rustade för att starta klinisk prövning av SYN321 enligt plan.
Mia Brundin, VD Synartro
Läkemedelsverkets positiva besked gör oss trygga med att starta de toxikologiska säkerhetsstudierna som planerat. Nu gör vi de sista förberedelserna för studierna, utvecklar läkemedelskandidaten så att den kan användas i kliniska studier och ser med tillförsikt fram emot att kunna starta den första kliniska studien i patienter med artros under 2022.
Mia Brundin, VD Synartro
Vi är nöjda med resultaten och går nu vidare med kortare säkerhetsstudier. Efter det siktar vi på att påbörja studier i människa som planerat under första halvan av 2022.
Mia Brundin, VD Synartro
Vi välkomnar våra nya aktieägare och är ödmjukt tacksamma för förtroendet mitt i det turbulenta läget i omvärlden. Artrosstudien är Synartros hittills viktigaste studie och ett positivt utfall kommer att flytta fram bolagets position betydligt.
Fredrik Lehmann, Styrelseordförande på Synartro