Synartro rapporterar positivt utfall från effektstudie av SYN321

Report this content

Synartro, som utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av artros, har framgångsrikt slutfört en preklinisk effektstudie av kandidaten SYN321 i råtta med knäartros. Studieresultaten visar effekt av SYN321 avseende smärta och viktuppgång trots väsentligt lägre dos diklofenak. Bolaget går därmed vidare med säkerhetsstudier för att därefter kunna göra en första studie i människa. 

Tidigare genomfördes en effekt- och säkerhetsstudie i häst, i vilken inga biverkningar rapporterades och en långsam frisättning av diklofenak kunde uppvisas, vilket teoretiskt ger längre smärtlindring. I den studie som nu rapporterats har SYN321 testats i en validerad djurmodell för artros. Utfallen i denna studie är positiva med förväntade resultat vilket öppnar möjligheter att genomföra kliniska studier.

”Vi är nöjda med resultaten och går nu vidare med kortare säkerhetsstudier. Efter det siktar vi på att påbörja studier i människa som planerat under första halvan av 2022”, säger Mia Brundin, vd för Synartro.

SYN321 är en injektionsbehandling för behandling av artros, baserad på de två välkända substanserna diklofenak och hyaluronsyra som kombinerats på ett unikt sätt. Med den patenterade kombinationen avser Synartro att uppnå smärtlindring och antiinflammatorisk effekt med förbättrad ledfunktion.

I den nu avslutade effektstudien testades kandidaten SYN321 i råtta. Effekten av tre olika doser av SYN321 jämfördes med en grupp som fick diklofenak oralt tillsammans med hyaluronsyrainjektion i knäleden och en placebo-kontrollgrupp där saltlösning injicerades i leden. 

Djur som behandlades med SYN321 ökade mer i vikt (vilket är positivt), oberoende av dos, jämfört med gruppen som fick diklofenak och hyaluronsyra. Behandling med högsta dosen av SYN321 minskade signifikant också skillnaden i belastning mellan det sjuka och friska benet dagen efter behandling jämfört med kontrollgruppen. 

Resultaten visar att SYN321 var minst lika effektiv som injicerad hyaluronsyra i kombination med diklofenak som gavs oralt, även om dosen av diklofenak i SYN321 var 20–200 gånger lägre än den dos som gavs oralt.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mia Brundin, VD 
Tfn: +46 73 433 60 25
E-post: mia.brundin@synartro.com

 

Om SynartroSynartro är ett virtuellt bioteknikbolag med huvudsäte i Uppsala. Bolagets patenterade plattform för läkemedelsadministration gör det möjligt att binda samman substanser för att ge förbättrade effekter och produktegenskaper. SYN321 utvecklas idag för knäartros i människor men har potential att användas i andra delar av kroppen samt för veterinärbruk. Synartro grundades av Bengt Lindqvist, som ingick bland uppfinnarna av hyaluronsyraprodukterna Restylane och Healon (Pharmacia), tillsammans med Rune Ringom och Fredrik Lehmann. Utöver grundarna återfinns idag även Linc AB och Recipharm Ventures AB bland bolagets större aktieägare.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Synartro, som utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av artros, har framgångsrikt slutfört en preklinisk effektstudie av kandidaten SYN321 i råtta med knäartros. Bolaget går nu vidare med säkerhetsstudier för att därefter kunna göra en första studie i människa. 
Twittra det här

Citat

Vi är nöjda med resultaten och går nu vidare med kortare säkerhetsstudier. Efter det siktar vi på att påbörja studier i människa som planerat under första halvan av 2022.
Mia Brundin, VD Synartro