Synartro genomför fulltecknad nyemission inför artrosstudie

Report this content

Synartro, ett svenskt bioteknikföretag fokuserat på utveckling av en patentsökt teknologiplattform för att förbättra effekt och säkerhet av beprövade substanser, med målsättning att kunna erbjuda artrospatienter en lokal och säker behandling som alternativ till behandling med opioider, injicerad hyaluronsyra samt orala NSAID-preparat, meddelade idag att bolaget genomfört en fulltecknad nyemission.

Synartro har genomfört en nyemission tillsammans med life science investerarnätverket Sciety. Kapitalet syftar till att färdigställa tillverkningen av SYN321 hos bolagets tillverkningspartner Recipharm för att inleda en artrosstudie tillsammans med ett externt, oberoende kontraktslabb i en industrivaliderad sjukdomsmodell. Studien besvarar en rad viktiga utvecklingsfrågor och underleverantören har kontrakterats efter en systematisk utvärdering av olika artrosmodeller.

Fredrik Lehmann, Styrelseordförande på Synartro, kommenterar ”Vi välkomnar våra nya aktieägare och är ödmjukt tacksamma för förtroendet mitt i det turbulenta läget i omvärlden. Artrosstudien är Synartros hittills viktigaste studie och ett positivt utfall kommer att flytta fram bolagets position betydligt.”

Bolaget utvecklar en ny terapi som är baserad på en patenterad linker som kombinerar två preparat – hyaluronsyra och diclofenac – båda med bevisad klinisk effekt i artros. SYN321 är en intra-artikulär behandling, som injiceras i knät för en lokal effekt med minimerad risk för biverkningar, med inledande fokus och målsättning på den amerikanska marknaden där den årliga försäljningen av injicerbar hylauronsyra uppgick till cirka 5 miljarder SEK under 2019 (497 miljoner USD). Synartro har i en tidigare studie på hästar vid Sveriges Lantbruksuniversitet påvisat att SYN321 gör att produktens aktiva substanser stannar längre i knät än utan den patenterade teknologin. Det resultatet talar för att bolagets teknologi kan möjliggöra en lokal, bibehållen effekt av produktens aktiva komponenter under en längre tid. Den prekliniska studien som snart inleds ämnar mäta och dokumentera effekten av SYN321 på kliniskt relevanta markörer för knäartros. Förberedelser pågår inför interaktion med läkemedelsmyndigheter för att kunna inleda en klinisk prövning.

 

Kontakt

Fredrik Lehmann, Styrelseordförande
fredrik.lehmann@synartro.com
+46 (0) 733 541 239

Om Synartro

Synartro är ett virtuellt bioteknikbolag med huvudsäte i Uppsala. Bolagets patenterade linker-teknologiplattform möjliggör sammankoppling av substanser för nya effekter och förbättrade produktegenskaper. SYN321 utvecklas idag för knäartros i människor men har potential att användas i andra delar av kroppen samt för veterinärsbruk. Synartro grundades av Bengt Lindqvist, som ingick bland uppfinnarna av hyaluronsyraprodukterna Restylane och Healon (Pharmacia), tillsammans med Rune Ringom och Fredrik Lehmann. Utöver grundarna återfinns idag även Recipharm Ventures AB bland bolagets större aktieägare.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Sciety kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Prenumerera

Citat

Vi välkomnar våra nya aktieägare och är ödmjukt tacksamma för förtroendet mitt i det turbulenta läget i omvärlden. Artrosstudien är Synartros hittills viktigaste studie och ett positivt utfall kommer att flytta fram bolagets position betydligt.
Fredrik Lehmann, Styrelseordförande på Synartro