• news.cision.com/
  • Synartro AB/
  • Synartro förbereder sig för den första kliniska studien av sin substans SYN321 för behandling av symtomatisk knäartros

Synartro förbereder sig för den första kliniska studien av sin substans SYN321 för behandling av symtomatisk knäartros

Report this content

Synartro meddelar idag att bolaget har lämnat in en klinisk prövningsansökan till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten för en klinisk fas 1/2a ’’first-in-human’’-studie med läkemedelskandidaten SYN321.

Syftet med den kliniska studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, systemisk exponering och preliminär effekt av SYN321 hos patienter med symtomatisk knäledsartros. Fas 1/2a-studien kommer att genomföras av Clinical Trial Consultants AB i Uppsala och planeras starta under 2023.

Läkemedelskandidaten SYN321 är en injektionsbehandling riktad mot knäledsartros som kombinerar diklofenak och hyaluronan, två välkända använda ämnen för behandling av artros. Den patenterade bindningen mellan ämnena möjliggör en långsam frisättning av de två substanserna, vilket resulterar i långvarig minskning av inflammation och smärtlindring. Lokal administration i knäleden innebär också att systemiska biverkningar minskar.

SYN321 adresserar ett mycket stort medicinskt behov och en bred patientpopulation. Dels den stora gruppen artrospatienter som idag inte får adekvat smärtlindring och dels de patienter som redan är i behandling men har problem med systemiska biverkningar.

"Vi är glada att kunna meddela att vår första ansökan om klinisk prövning har lämnats in. Detta är en milstolpe för Synartro och för utvecklingen av SYN321 som behandling för symtomatisk knäledsartros, och resultatet av Synartro-teamets hårda arbete och engagemang. Nu väntar vi på besked från myndigheterna för att kunna inleda den kliniska prövningen", säger Håkan Wickholm, tf VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Synartro AB, Håkan Wickholm, tf VD. Tel: +46 (0)72 7172526. E-post: hakan.wickholm@synartro.com

Om Synartro AB

Synartro är ett svenskt life science-företag som utvecklar lokala injektionsbehandlingar för att ge förbättrad och bibehållen effekt utan systemiska biverkningar. Detta uppnås genom att kombinera vår patenterade teknologi med redan beprövade läkemedel. Vårt huvudprogram fokuserar på användningen läkemedelskandidaten SYN321 för behandling av knäledsartros. Denna sjukdom lämnar upp till 50% av patienterna utan adekvat smärtlindring.

Bland de större ägarna finns förutom grundarna även investmentbolaget Linc AB.

Prenumerera