Gigger Group AB (publ): Sista dag för handel i BTU i Gigger Group AB

Report this content

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 17 februari 2021. Utsökningsdagen (avstämningsdagen) för BTU är den 19 februari 2021. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 82 997 545 till 107 896 808 när BTU omvandlats till nyemitterade aktier.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie 2021/2021. Första dag för handel i teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market är 24 februari 2021. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2021 är mellan den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Eversheds Sutherland agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                             

 

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Prenumerera

Dokument & länkar