Allt fler berövas ledsagning

Report this content

Allt färre personer med synnedsättning har rätt till ledsagning. Under pandemin minskade ledsagningen i åldersgruppen 0 - 64 år med 8,5 procent visar Synskadades Riksförbunds senaste medlemsundersökning.

Syntolkning Ledsagaren gr ett halvt steg fre personen som blir ledsagad Den hller i ledsagarens armbge
 

– Det är fullständigt ohållbart att insatsen ledsagarservice enligt LSS inom kort inte kommer en enda synskadad till godo, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Niklas Mattsson.

Över hälften i personkrets 3 i LSS, det vill säga den personkrets där gravt synskadade och blinda räknas in, har förlorat sin ledsagarservice de senaste 13 åren.

– Det är oacceptabelt att beslutsfattare ska detaljstyra synskadades liv, säger Niklas Mattsson.

I förarbetena till LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade omnämns att personer med grava synskador och blinda omfattas av lagen. LSS tillkom för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

– Trots det slås vi nu ut från LSS och är hänvisade till nödbistånd enligt Socialtjänstlagen och kommunernas godtycke, säger Niklas Mattsson.

Den kommande medlemsundersökningen visar att pandemin lett till att många har gått miste om stöd och omsorgsinsatser.

– Staten och kommunerna har retirerat i fråga om ansvar för personer med synnedsättning, säger den intressepolitiska handläggaren Mikael Ståhl.  

Personkrets 3 i LSS behöver förtydligas så att gravt synskadade och blinda återigen omfattas av rätten till ledsagarservice.

– Människor som hör av sig är oerhört utsatta. En del beskriver sig som ofrivilligt frihetsberövade och kan inte ens lämna sina hem, säger förbundsjurist Anna Quarnström.

Laga LSS

”Det är alldeles uppenbart att de personer som blir av med sin ledsagning eller inte beviljas ledsagning inte har samma möjlighet att leva som andra som de skulle kunna ha med lite större insatser. Jag tycker det här är ett exempel på snålhet som går för långt.”

Det säger Bengt Westerberg som var socialminister när LSS infördes 1994 och allmänt ses som lagens ”pappa”. Han medverkar i filmen Laga LSS, om konsekvenserna av att synskadade blivit av med sitt stöd.
 

Länk till Laga LSS

 

Länk direkt till filmen Laga LSS 

Mediekontakter

Niklas Mattsson, förbundsordförande, niklas.mattsson@srf.nu, 08 - 39 91 11  

Mikael Ståhl, intressepolitisk handläggare, mikael.stahl@srf.nu, 08 - 39 92 91

Anna Quarnström, förbundsjurist, anna.quarnstrom@srf.nu, 08- 39 92 48  

Pressekreterare Åsa Nilsson, 08- 39 91 75, 0765- 39 91 75, pressekreterare@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08- 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är fullständigt ohållbart att insatsen ledsagarservice enligt LSS inom kort inte kommer en enda synskadad till godo.
Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund