Citat

– I praktiken har vi synskadade som lever i ofrivillig husarrest vilket är helt oacceptabelt. SRF har under flera års tid fört dialog med politiker i riksdagen i syfte att åstadkomma förändring. Mot den bakgrunden är regeringens initiativ positivt och efterlängtat. Det är som om det har kastats ut en livboj till synskadade och blinda. Det återstår att se om detta innebär om ledsagningen kan räddas och återställas till den nivå att synskadade kan leva igen och inte bara överleva.
Niklas Mattsson, SRF:s förbundsordförande
Det är som ett slag i magen på landets alla synskadade och oerhört allvarligt då ledsagarservicen är en av de viktigaste stödinsatserna för vår grupp.
Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF
Mina förutsättningar har knappast blivit bättre sen jag fick färdtjänst för första gången. Jag och Reine är förkrossade. Det här beslutet kommer att begränsa vår rörelsefrihet väldigt mycket.
Mia Gunnarsson
För oss blir det alltmer uppenbart att juridiken inte räcker. Politikerna måste agera nu för att säkerställa tillgången till färdtjänst.
Niklas Mattsson, Förbundsordförande för Synskadades riksförbund
Det känns mycket speciellt. och hedrande med det stora förtroendet jag känner från många håll.
Maria Thorstensson, ny generalsekreterare i European Blind Union
Den vita käppen är också en signal till dig att visa särskild hänsyn.
Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund
Eftersom mina förutsättningar att ta mig fram är desamma nu, som när jag fick färdtjänst för första gången är jag bestört över avslaget.
Maria Gunnarsson i Bromölla
Det är fullständigt ohållbart att insatsen ledsagarservice enligt LSS inom kort inte kommer en enda synskadad till godo.
Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund
Domen får orimliga konsekvenser för Vilmer Bäckman och hotar att bli förödande för samtliga landets blinda och synskadade
Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund
Det ska vara lätt att ta del av kultur och sport live. Därför vill vi hjälpa våra medlemmar att hitta aktiviteter och underlätta det praktiska.
Ann Lindmark, Synskadades Riksförbund Västerbotten
Starka och självständiga individer i livets alla faser
Synskadades Riksförbund
Trots att våra förutsättningar är ungefär desamma var vi än bor i landet fattar kommunerna och regionerna olika beslut om ledsagning, färdtjänst och hjälpmedel.
Ordförandekandidat Alireza G Alipour, Synskadades Riksförbund
Vi behöver se till att rehabiliteringen fungerar så att människor blir förberedda för arbete, så vi inte blir så beroende av andra
Niklas Mattsson, ordförandekandidat
Fira gärna in våren, men undvik fyrverkerier och smällare i gatumiljön
Ledarhundsföraren Annika Östling
Vi vill att även personer under 65 ska ha möjlighet till telefonbokning när det blir deras tur.
Per Wictorsson, Synskadades Riksförbund
Jag har aldrig riktigt tonsatt en text på detta sätt ”à la Elton John” så det kändes nice med en utmaning.
Shellback
Jag hoppas att domaren och nämndemännen har en större förståelse för mina vardagssvårigheter än vad kommunen har och att de kan bedöma dem på ett mer rättvist och rimligt sätt.
Lennart i Falköping
Du vet ju att du ska bli blind… när då?
Kommentar från sjukvården i uppsatsen med samma namn
Att förväxla mediciner är förenat med livsfara
Håkan Thomsson
Det är jätteviktigt att vi på apoteken inte klistrar etiketter så att den döljer information.
Fredrik Boström
Förhoppningen är att fler ska våga prova att det går att vara en aktör inom kultur och hantverk på samma villkor som alla andra.
Rakel Gunnemark, projektledare Skapa Loss
Kommunerna kan kräva att uthyrningsföretagen ansöker om tillstånd enligt ordningslagen.
Maria Thorstensson, Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande
Många i Jönköping är bra på att visa respekt för den vita käppen
Anita Svenningsson
Vet ledarhunden när det är röd eller grön gubbe?
Många har frågor om ledarhundar
Medlemmarna ska känna sig behövda
Jenny Näslund
Kongressen är vårt viktigaste möte. Jag ser fram emot hårda debatter och kloka beslut
Håkan Thomsson