Skånetrafiken nekar synskadade färdtjänst

Report this content

Krisen för synskadade som nekas färdtjänsttillstånd fortsätter.
I förra veckan fick två personer med synnedsättning besked att deras ansökningar om förnyat färdtjänsttillstånd avslagits av Skånetrafiken.

– Det här är ytterligare ett hårt slag mot synskadade. Allt fler får nej när vi ansöker om färdtjänst, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson.

Skånetrafiken motiverade avslagen med att personerna inte ansågs ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand i närmiljön.

– Det är helt orimligt att synskadade ska träna in alla resvägar vi behöver göra. Blindhet och svår synnedsättning innebär att ha väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med allmän kollektivtrafik, säger Synskadades Riksförbund Skånes ombudsman Henrik Eldh.

Maria Gunnarsson i Bromölla har förlorat sin färdtjänst efter 20 år.

– Eftersom mina förutsättningar att ta mig fram är desamma nu, som när jag fick färdtjänst för första gången är jag bestört över avslaget, säger Maria Gunnarsson.

För en månad sedan stod det klart att Högsta förvaltningsrätten avslagit en blind ung mans ansökan om prövningstillstånd i Stockholm. Det innebär att han inte får färdtjänst i Region Stockholm.

– Vi har varit oroliga för att tillståndsgivarna ska se avslaget som skäl för att systematiskt börja neka färdtjänstansökningar för våra medlemmar, säger Niklas Mattsson.

I landet finns tusentals synskadade som riskerar att bli av med sina färdtjänsttillstånd. För att komma till rätta med problemet vill Synskadades Riksförbund att regeringen ser över Färdtjänstlagen så att svårigheter att orientera sig ska få större tyngd när ansökningar om färdtjänst behandlas.

I ett nyhetsinslag i TV4 den 1 oktober sa infrastrukturminister Tomas Eneroth att han ska verka för att Färdtjänstlagen ändras så att personer med synnedsättning ska få rätt till färdtjänsttillstånd.

– Vi välkomnar beskedet från Eneroth. Men det räcker inte. Vi fortsätter vårt arbete för att en lagändring ska bli verklighet, säger Niklas Mattsson.

Båda avslagsbesluten i Skåne kommer att överklagas till förvaltningsrätten med hjälp av Synskadades Riksförbunds förbundsjurist.

Mediekontakter

Förbundsordförande Niklas Mattsson, 08-39 91 11
Synskadades Riksförbund Skåne, ombudsman Henrik Eldh, 0735-18 28 30
Synskadades Riksförbund, intressepolitiska handläggaren i färdtjänstfrågor Jimmy Pettersson, 08-39 94 46

Pressekreterare Åsa Nilsson, 08-39 91 75, 0765-39 91 75, pressekreterare@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
www.instagram.com/synskadade/
Youtube: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Eftersom mina förutsättningar att ta mig fram är desamma nu, som när jag fick färdtjänst för första gången är jag bestört över avslaget.
Maria Gunnarsson i Bromölla