Ledsagarservicen hotad

Report this content

Ny statistik från socialstyrelsen, publicerad den 7:e april 2022, visar att antalet synskadade som får ledsagarservice enligt LSS-lagen har minskat drastiskt. Konsekvenserna innebär bl.a. geografisk isolering, ekonomiska svårigheter och stort mänskligt lidande för gravt synskadade och blinda som drabbas.

– Det är som ett slag i magen på landets alla synskadade och oerhört allvarligt då ledsagarservicen är en av de viktigaste stödinsatserna för vår grupp, säger Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Synskadade ska ingå i personkrets 3 i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. År 2010 var antalet personer som tillhörde personkrets 3 och som erhöll ledsagarservice 2 484. Enligt socialstyrelsens statistik som offentliggjordes idag är motsvarande siffra 855 personer för 2021. Alltså en minskning med 65 procent. Trots att lagen är densamma är synskadade bit för bit på väg att uteslutas från stöd enligt LSS.

Synskadades Riksförbund har larmat om utvecklingen länge. Socialstyrelsens statistik är ytterligare en bekräftelse på att kommuner och domstolar inte längre medger synskadade ledsagarservice. De som får avslag vittnar om stora svårigheter och stort psykiskt lidande i spåren av det förlorade stödet. Ändå har lagstiftare och regering inte agerat.

Synskadade som får avslag på sin ansökan om ledsagarservice enligt LSS hänvisas idag till att istället söka socialt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det innebär att den enskilde endast kan få ”skälig levnadsnivå”. Samtidigt har gränsen för vad som anses utgöra skälig levnadsnivå för synskadade blivit allt mer restriktiv. SRF:s förbundsjurist vittnar om kommuner som nekar ledsagning för att gå och handla då personen kan få behovet tillgodosett genom att beställa maten på internet, om isolerade personer som ansökt om ledsagning för att få gå och träna med andra men nekats med motiveringen att de istället kan utföra yoga i hemmet. Och till och med om enskild som nekats stöd i samband med offentliga tillställningar för att bl.a. kunna hitta till toaletten med hänvisning till att de istället kan använda blöja.  

– Bland SRF:s medlemmar finns också uppgifter om allvarlig psykisk ohälsa som konsekvens av det minskade stödet. Även exempel på synskadade som tagit sina liv när de nekats nödvändigt stöd. Vårt samhälle har blivit inhumant mot synskadade” säger förbundets förbundsjurist Anna Quarnström.

– Det går inte att säga annat än att det är människofientliga beslut i landets kommuner och domstolar när synskadades rättigheter tas ifrån de på detta sätt, fortsätter Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Presskontakt:

Förbundsordförande Niklas Matsson

08-39 91 11

Niklas.Mattsson@srf.nu

Förbundsjurist Anna Quarnström

08-39 92 48

Anna.Quarnstrom@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08- 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Prenumerera

Citat

Det är som ett slag i magen på landets alla synskadade och oerhört allvarligt då ledsagarservicen är en av de viktigaste stödinsatserna för vår grupp.
Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund, SRF