Mia och Reine fråntas färdtjänst efter 20 år

Report this content

Under onsdagen avslog förvaltningsrätten i Malmö två överklaganden om rätt till färdtjänst för två personer med synnedsättning. Reine och Mia Gunnarsson från Bromölla har båda haft färdtjänst i över 20 år men nu är det alltså slut efter att Region Skånes avslag bekräftas av förvaltningsrätten.

– Mina förutsättningar har knappast blivit bättre sen jag fick färdtjänst för första gången. Jag och Reine är förkrossade. Det här beslutet kommer att begränsa vår rörelsefrihet väldigt mycket, säger Mia Gunnarsson.

Både Mia och Reine ser så pass dåligt att de inte kan orientera sig med hjälp av synen. Förvaltningsrätten anser att även om båda två har stora svårigheter att förflytta sig och att åka med kollektivtrafiken så är det möjligt för dem att träna in nya resvägar vid behov. Därmed faller inte deras behov inom färdtjänstlagens krav.

– Det här är fruktansvärt och slår hårt mot synskadade. Vi vet att allt fler får nej när vi ansöker om färdtjänst. Det är helt orimligt att synskadade ska träna in alla resvägar. Blindhet och svår synnedsättning innebär att ha väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med allmän kollektivtrafik säger Niklas Mattsson förbundsordförande för Synskadades riksförbund.

I landet finns tusentals synskadade och blinda som riskerar att bli av med sina färdtjänsttillstånd och Synskadades riksförbund menar att Mia och Reines dom kan bli vägledande för framtida domar.

Synskadades Riksförbund vill därför att regeringen genast ser över färdtjänstlagen så att svårigheter att orientera sig får större tyngd när ansökningar om färdtjänst behandlas.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har uttalat sig om att han ska verka för att färdtjänstlagen ändras så att blinda och synskadade ska få rätt till färdtjänsttillstånd. Både ministern, Trafikutskottet som enskilda riksdagsledamöter har sagt att de följer utvecklingen.

– För oss blir det alltmer uppenbart att juridiken inte räcker. Politikerna måste agera nu för att säkerställa tillgången till färdtjänst avslutar Mattsson.

Joakim Spångberg
Pressansvarig
08-39 91 75
joakim.spangberg@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08- 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Personer med synnedsättning har rätt till färdtjänst enligt färdtjänstlagen.
Twittra det här

Citat

Mina förutsättningar har knappast blivit bättre sen jag fick färdtjänst för första gången. Jag och Reine är förkrossade. Det här beslutet kommer att begränsa vår rörelsefrihet väldigt mycket.
Mia Gunnarsson
För oss blir det alltmer uppenbart att juridiken inte räcker. Politikerna måste agera nu för att säkerställa tillgången till färdtjänst.
Niklas Mattsson, Förbundsordförande för Synskadades riksförbund