Vita käppens dag 15 oktober: Kräv mer av elsparkcykeluthyrarna

Report this content

– Kommunerna måste vara betydligt tuffare mot uthyrningsföretagen av elsparkcyklar, säger Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.

På Vita käppens dag den 15 oktober är flera av Synskadades Riksförbunds distrikt ute och lappar felparkerade elsparkcyklar och andra hinder i gatumiljön.

Ett antal elsparkcyklar slngda huller om buller p en stadsgata

Elsparkcyklar slängda lite varstans på trottoarer och torg är en snubbel- och skaderisk för personer med synnedsättning och även för många andra.

Under året har uthyrningen av elsparkcyklar startat i över 10 städer. En av följderna är att det saknas vettiga uppställningsplatser.

I väntan på tydligare regler från regering och riksdag uppmanar Synskadades Riksförbund kommunerna att vara mycket tuffare mot uthyrningsföretagen.

– Inga andra hinder i gatumiljön får ställas ut hur som helst, varför betraktas elsparkcyklar som ett undantag. Kommunerna kan kräva att uthyrningsföretagen ansöker om tillstånd enligt ordningslagen, säger Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande Maria Thorstensson.  

Råd till den som kör elsparkcykel

Ställ elsparkcykeln på anvisad plats, eller där den inte utgör ett hinder.

Länk till Synskadades Riksförbund på Vita käppens dag

Vita käppen

Vita käppen är en internationell symbol för synnedsättning som signalerar till omgivningen att visa särskild hänsyn.

Den vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning.

Enbart sju av 10 vet att den vita käppen brukas av personer med nedsatt syn.

Mediekontakter

Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare, 08 - 39 94 46

Maria Thorstensson, andra vice ordförande, 070 - 897 17 85  

Alireza G Alipour, förbundsstyrelseledamot, 070 - 914 44 82

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, 0765- 39 91 75 asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kommunerna kan kräva att uthyrningsföretagen ansöker om tillstånd enligt ordningslagen.
Maria Thorstensson, Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande