Allt längre väntan på ögonsjukvård

Väntetiderna har nationellt sett blivit allt länge visar Synskadades Riksförbunds granskning av köerna till ögonsjukvården. Allt fler får vänta mer än 90 dagar på ett första besök hos ögonläkaren och en eventuell behandling.

– Det borde inte spela någon roll i vilken del av landet en ögonsjukdom uppstår, behoven är desamma, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic.

Synskadades Riksförbund har med hjälp av SKL, Sveriges Kommuner och Landstings databas ”Väntetider i vården” granskat köerna i ögonsjukvården 2017.

Lägst rankning har ögonsjukvården i Jämtland/Härjedalen, Sörmland och Örebro.

I topp ligger Gotland, Halland och Stockholm.

– Professionen inom ögonsjukvården gör ett mycket bra och kvalificerat arbete. Samtidigt är det skrämmande att det finns landsting där bara varannan patient får ett första besök hos ögonspecialist inom vårdgarantins första 90 dagar, säger Neven Milivojevic.

Fortsatt stora skillnader mellan länen

Kösituationen har försämrats i de flesta landsting och regioner sedan Synskadades Riksförbund förra väntetidstest.
Den genomsnittliga så kallade måluppfyllelsen för att få ett första läkarbesök i ögonsjukvården har minskat med 7 procentenheter sedan 2015 och med hela 17 procentenheter sedan 2012.

– Det som sällan uppmärksammas är de stora samhällskostnader som kan uppstå om individen inte får vård i tid. För att inte tala om de ytterst allvarliga, ibland oåterkalleliga, konsekvenser som försenad vård kan få för individen, säger Neven Milivojevic.

Rankningsystem

För att få en bild av hur landstingen/regionerna klarat av vårdgarantin har Synskadades Riksförbund skapat ett rankningsystem. Betyget 1 till 5 har satts inom de tre områden som ingått i årets väntetidstest. Det första besöket i ögonsjukvården, operation av grå starr och operation/behandling inom övrig ögonvård.

Betyg i alla tre undersökta kategorier inklusive snittbetyg för samtliga landsting och regioner samt hela riket 2017.

Landsting/region:                          Första besök      Gråstarr              Ögon övrig         Snittbetyg

Gotland                                            4                           5                           4                           4,3

Halland                                            4                           4                           4                           4,0

Stockholm                                       4                           4                           4                           4,0

Kronoberg                                       4                           4                           2                           3,3

Västmanland                                   2                           4                           4                           3,3

Jönköping                                       3                           4                           2                           3,0

Kalmar                                            2                           3                           4                           3,0

Blekinge                                         2                           4                           2                           2,7

Uppsala                                          2                           3                           3                           2,7

Värmland                                        2                           4                           2                           2,7

Gävleborg                                       1                           3                           3                           2,3

Skåne                                             2                           4                           1                           2,3

Norrbotten                                      1                           4                           1                           2,0

Västerbotten                                   2                           2                           2                           2,0

Västra Götaland                             1                           3                           2                           2,0

Västernorrland                               1                           3                           1                           1,7

Östergötland                                  1                           2                           2                           1,7

Dalarna                                          1                           2                           1                           1,3

Jämtland                                        1                           1                           1                           1,0

Sörmland                                       1                           1                           1                           1,0

Örebro                                           1                           1                           1                           1,0

Alla landsting                               1                           3                           2                           2,0

Länk till rapporten Väntetider i ögonvården

Mediekontakt

Neven Milivojevic, intressepolitisk chef Synskadades Riksförbund, neven@srf.nu,

08-39 93 36, 0706-39 00 68

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera