Blindas ersättning kan räddas

Report this content

Oppositionen i riksdagens socialförsäkringsutskott blåser till strid kring hotad ersättning till blinda och gravt hörselskadade.
– Vi är oerhört glada över att oppositionen lyssnat på oss och insett vilka konsekvenser regeringens förslag kan få, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

De fyra allianspartierna har i en gemensam motion slagit fast att de vill behålla dagens regler.

Trots protester och många vittnesmål har regeringen framhärdat i att skrota dagens handikappersättning och ersätta den med en merkostnadsersättning där blinda och gravt hörselskadade skulle förlora den schablonform som finns idag och istället tvingas redovisa sina merkostnader utan att få räkna hjälpbehov som bedömningsgrund.

Nu när socialförsäkringsutskottets ledamöter lämnat in sina motioner kring förslaget om nya regler för handikappersättningen så står det klar att oppositionen kan stoppa förslaget.

Alliansen skriver bland annat att "Vi ser inte behovet av att blinda eller gravt hörselskadade individuellt ska behöva styrka sina omkostnader då dessa funktionsnedsättningar i hög grad generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem".

Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska mot förslaget att försämra handikappersättningen för blinda och gravt hörselskadade.

Om förslaget stoppas i riksdagen kommer gravt hörselskadade och blinda själva även fortsättningsvis kunna välja hur de använder handikappersättningen och till vilka merkostnader.

– Som blind har jag många merkostnader som det inte är rimligt, eller som inte går att redovisa, för mig ofta kopplat till att jag behöver ledsagning för att kunna leva ett självständigt liv, säger Håkan Thomsson.

Om partierna i oppositionen står fast vid vad de skrivit i sina motioner borde regeringens förslag falla i den del som gäller försämringen för blinda och gravt hörselskadade.

Beredning av ärendet är planerat till den 24 april och beslut i kammaren till den 30 maj.

Mediekontakter

Håkan Thomsson, förbundsordförande

Tfn 070 - 318 36 90, 08- 39 91 11

Neven Milivojevic, intressepolitisk chef

Tfn 070- 639 00 68

Pressansvarig 
Åsa Nilsson, 
08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media