En fjärdedel av alla synskadade stannar hemma

25 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund är utomhus på egen hand mindre än en gång i månaden.
39 procent reser aldrig utan seende sällskap i kollektivtrafiken. Det visar en färsk Sifoundersökning om läget för synskadade 2017.

Att resa ensam i kollektivtrafiken anses synskadade är för obehagligt och otryggt.

– Med fler och bättre hållplatsutrop på stationer, perronger, hållplatser och i fordonen kan fler resa kollektivt, säger förbundsordföranden Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund.

Mer ledsagning på stationer, knutpunkter och hållplatser skulle underlätta resandet för synskadade.

Enligt Sifon anser medlemmarna att det är för svårt att vara ensam ute i gatumiljön.

För ökad trygghet anser medlemmarna att det på hemorten krävs:

  • Att gångtrafiken skiljs bättre från bil- och cykeltrafiken.
  • Att övergångsställen blir mer tillgängliga.

I samband med Vita Käppens dag den 15 oktober granskar flera distrikt och lokalföreningar i Synskadades Riksförbund närmiljön.

http://www.srf.nu/kalendarium/

Källor

Sifoundersökning bland synskadade, Upplevelser av trafiksituationer, Synskadades Riksförbund 2017.

 

Mediekontakt:

Förbundsordförande Håkan Thomsson, 08- 39 91 11, hakan.thomsson@srf.nu 

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media