Flytta inte ledarhundsverksamheten

– Avblås planen att flytta ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för Delaktighet, säger Niklas Mattsson vice ordförande i Synskadades Riksförbund.

Idag den 13 mars överlämnade Myndigheten för Delaktighet (MFD) rapporten ”Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar" till regeringen. Rapporten tar upp vilka följderna skulle bli om myndighetsansvaret för landets ledarhundar flyttas från Synskadades Riksförbund till MFD.

Enligt Synskadades Riksförbund är MFD:s rapport ofullständig och drar helt felaktiga slutsatser.

– MFD är en sektorsmyndighet som saknar kompetens kring ledarhundar eller specifikt stöd riktat till personer som är blinda eller gravt synskadade säger Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund har ansvarat för ledarhundsverksamheten sedan 2006, enligt den så kallade ledarhundslagen. En ändring av ledarhundslagen skulle äventyra ledarhundens unika ställning som förflyttningshjälpmedel. Regeringens skäl för att vilja flytta verksamheten till MFD är att kraven på hur statliga medel används har ökat sedan Synskadades Riksförbund fick myndighetsansvaret.

– De krav som ledarhundslagen, den nya djurskyddslagen och GDPR ställer lever Synskadades Riksförbund upp till, trots alltmer påfrestande ekonomiska förutsättningar.

Den 13 mars fick riksdagens ledamöter Synskadades Riksförbunds egen konsekvensanalys ”Vem ska ansvara för ledarhundar?”.

Länk till rapporten ”Vem ska ansvara för ledarhundar?”

Mediekontakter

Vice ordförande Niklas Mattsson
niklas.mattsson@srf.nu
Tel: 070 - 654 14 33   

Verksamhetschefen för ledarhundsverksamheten Lena Ridemar
lena.ridemar@srf.nu
Tel: 08 - 39 91 51

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera