Gata för alla - visa käppvett!

Under parollen Gata för alla och med uppmaningen att visa ”käppvett” driver Synskadades Riksförbund en nationell kunskaps- och informationskampanj med allmänheten i fokus. I Göteborg startar kampanjen söndagen den 4 september genom pedagogiska och utmanande aktiviteter. 

Endast sju av 10 svenskar vet att den vita käppen används av personer med synnedsättning för att ta sig fram på gator och torg. Det visar Novus undersökning ”Vita käppen” som genomfördes i juni 2016 och besvarades av 1001 personer mellan 18-79 år.
Samtidigt avstår var tredje person med en grav synnedsättning ifrån att gå ut på egen hand, då gatu- och trafikmiljön upplevs som allt för obehaglig och otrygg. 

– Min vita käpp är mitt främsta hjälpmedel för att visa allmänheten att jag inte ser när jag är ute på gator och torg. På senare år har jag allt oftare krockat med både folk och saker som står i vägen och jag känner att respekten för den vita käppen försämras i snabb takt, säger Alireza G. Alipour, ordförande i Synskadades Riksförbund Göteborg.

På kampanjstarten den 4 september påbörjas också den så kallade ”lappningen”. Medlemmar i Synskadades Riksförbund Göteborg kommer att lappa knallgula p-lappar på felparkerade cyklar, varuställ, gatupratare och andra farliga hinder i gatumiljön.
Samtidigt genomförs pedagogiska aktiviteter genom en femkamp. Allmänheten får testa att gå med vit käpp och ögonbindel, läsa punktskrift och använda fingerad optik.

  Vi måste sprida kunskap om vår situation och gör det bäst genom att låta allmänheten pröva hur det känns att inte se, säger ombudsman Åsa Alverstedt.

Aktiviteterna på Järntorget börjar klockan 12 på söndag den 4 september och Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson besöker Göteborg för att kampanja med medlemmarna.

Media inbjuds att närvara.

Kontaktpersoner:

Alireza G. Alipour ordförande, 070-914 44 82, ordforande@srfgoteborg.se

Åsa Alverstedt, ombudsman, 072- 332 01 02, asa.alverstedt@srfgoteborg.se

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Prenumerera