Internationella ledarhundsdagen 24 april: Skaka tass på att behålla ledarhundsverksamheten

Report this content

Med start på Internationella ledarhundsdagen onsdagen den 24 april klockan 09.00 vid riksdagen erbjuds dess ledamöter att ta i hand och skaka tass på att behålla ledarhundslagen som den är idag.

– Synskadades Riksförbund har en unik kompetensbas som grundar sig på erfarenhet av ledarhundar sedan mitten av 1900-talet. Vi har de bästa förutsättningarna för att förvalta och utveckla ledarhundsverksamheten i Sverige, säger Synskadades Riksförbunds vice ordförande Niklas Mattsson.

Regeringen vill att Synskadades Riksförbunds myndighetsansvar för ledarhundsverksamheten i Sverige övertas av Myndigheten för delaktighet.

– Vi kan inte se några skäl till att riva upp ledarhundslagen och flytta en välfungerande verksamhet till Myndigheten för delaktighet, säger Niklas Mattsson.

Tid och plats

På Ledarhundsdagen den 24 april 09.00 - 10.00 står Synskadades Riksförbund vid riksdagshuset och sprider information om ledarhundsverksamheten.

Torsdagen den 25 april 09.00-10.00 och kommande torsdagar fram till riksdagens sommaruppehåll är Synskadades Riksförbund på plats vid riksdagshuset.

Den 23 april samlar Synskadades Riksförbund Örebro län länets ledarhundsförare till en diskussion om ledarhundsverksamheten.

Den 29 april har Synskadades Riksförbund Jönköpings län bjudit in länets riksdagsledamöter till ett samtal om ledarhundar.

Bakgrund

Synskadades Riksförbund ansvarar för ledarhundsverksamheten sedan 2006, enligt ledarhundslagen.

Myndigheten för delaktighet överlämnade den 13 mars ”Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar” med Synskadades Riksförbunds kommentarer till regeringen.
Länk till Myndigheten för delaktighets konsekvensanalys om ledarhundsverksamheten.

Samma dag delades Synskadades Riksförbunds alternativrapport ”Vem ska ansvara för ledarhundar?” ut till riksdagens ledamöter. 
Länk till rapporten ”Vem ska ansvara för ledarhundar?”

Mediekontakter

Vice ordförande Niklas Mattsson,
niklas.mattsson@srf.nu
Tel: 070 - 654 14 33

Intressepolitiska handläggaren Jimmy Pettersson,
jimmy.pettersson@srf.nu
Tel: 0765 - 39 94 46

Verksamhetschefen för ledarhundsverksamheten Lena Ridemar,
lena.ridemar@srf.nu
Tel: 0765 - 39 91 51

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera