Internationella Ledarhundsdagen den 25 april: Frihet på fyra ben

Report this content

En ledarhund ökar friheten för en person med synnedsättning på ett avgörande sätt. Ledarhunden i sin vita sele är ett av de allra främsta hjälpmedlen för personer med synnedsättning.

– Jag kan gå ut precis när jag vill och vart jag vill. Känner mig modigare, tryggare och säkrare i både trafik och natur. En bättre kompis och ledsagare finns väl inte på fyra ben, säger en av landets ledarhundsförare.

Ledarhunden väjer för alla slags hinder och stannar vid övergångsställen. Det är i första hand personen, inte hunden, som hittar till olika platser. Redan när ledarhunden kommer till ledarhundsföraren har hunden en gedigen utbildning bakom sig.

– Det är bra att riksdagsledamöter från alla partier tycker ledarhundsfrågan är viktig, säger chefen för ledarhundsverksamheten på Synskadades Riksförbund Lena Ridemar.

Det visar resultaten i en enkät som Synskadades Riksförbund sände till riksdagens ledamöter inför den Internationella Ledarhundsdagen den 25 april.

– 73 procent av alla ledarhundsförare är i arbetsför ålder vilket visar att ledarhunden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en lönsam investering från samhället, säger Lena Ridemar.

Närmare 70 procent av de svarande i riksdagsenkäten är beredda att verka för en stärkt diskrimineringslagstiftning för ledarhundsförare. Det förekommer att ledarhundsekipage nekas tillträde till serveringar och att resa med färdtjänst.
Enkäten besvarades av drygt 10 procent av riksdagsledamöterna. Alla partier är representerade i materialet.

På uppdrag av regeringen har Synskadades Riksförbund ett myndighetsuppdrag att besluta om dispositionsrätt, tilldelning (bestämma vilken hund som ska placeras hos vem) av ledarhund och återtagande av ledarhund. 

Länk till Ledarhundslagen

Ledarhundar i siffror

  • Drygt 250 ledarhundar är i tjänst (april 2018)
  • 80 procent är labradorer
  • Ledarhundsverksamheten köper i år 40 nya ledarhundar (det är sex hundar fler än planerat, vilket är möjligt på grund av ökat statsbidrag)
  • 73 procent av ledarhundsförarna är i yrkesverksam ålder
  • 37 personer som tidigare haft och 18 som aldrig haft ledarhund står på väntelistan för en ny ledarhund;
  • 19 personer väntar på att få besked om så kallad dispositionsrätt, som krävs för att få en ledarhund
  • I år går minst ett fyrtiotal ledarhundar i pension

Mediekontakter

För kontakt med Synskadades Riksförbund och med ledarhundsförare landet runt:

Individstödschef Lena Ridemar, tel: 08-39 91 51, 070-776 56 25

lena.ridemar@srf.nu

Åsa Nilsson, pressansvarig, 08-39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08-39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ledarhunden: Frihet på fyra ben
Twittra det här