Internationella Punktskriftsdagen 4 januari 2021: Lego med punktskrift för barn med synnedsättning

Report this content

Från vårterminen kommer förskolor och grundskolor att ha tillgång till lego med punktskrift. Initiativet kommer från LEGO Foundation, som donerar legoboxar med punktskrift till förskolor och skolor som undervisar blinda eller gravt synskadade barn.

 

– Tanken är att barn ska kunna lära sig punktskrift genom lek tillsammans med både seende och synskadade kamrater, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska handläggare, Cecilia Ekstrand.

Projektet lanserades i höstas när synskadeorganisationer i sju länder fick del av boxarna. I år kommer legobitar med punktskrift att finnas i 20 länder, på 11 olika språk.

På Lego Braille Bricks finns siffror och bokstäver i både punktskrift och med vanliga tryckta bokstäver. Förskolor och skolor kan få tips om hur legot kan vara ett pedagogiskt verktyg i både matematik och skrivundervisning.

– Vi hoppas att de pedagoger som möter barn, som är eller vill bli punktskriftsanvändare, hör av sig för att få del av materialet, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbund skickar materialet till de förskolor och skolor som visar intresse för att använda lego med punktskrift i sin undervisning. Legoboxarna finns inte för försäljning ute i handeln.

Rätten till undervisning i och på punktskrift är ingen självklarhet i Sverige. Skollagen ställer idag inte några krav på att elever i behov av punktskrift ska ha rätt att lära sig det.

– Många skolor saknar kompetens i att lära elever punktskrift, vilket blir viktigare och viktigare för att kunna leva ett självständigt liv. Därför är det här initiativet extra välkommet, säger Cecilia Ekstrand.

Från och med den 4 januari på Internationella punktskriftsdagen går Lego Braille Bricks att beställas via skola@srf.nu.

Punktskrift – en bakgrund

  • Punktskriftens uppfinnare Louis Braille föddes i Frankrike den 4 januari 1809.
  • Punktskriften innebär att blinda och gravt synskadade över hela världen har ett fungerande läs- och skriftspråk.
  • Punktskrift är upphöjda kännbara punkter som bildar tecken och läses med fingertopparna.
  • Böcker och tidskrifter trycks i punktskrift, den finns på läkemedelsförpackningar, hissknappar, bankomater, skyltar och på flera andra ställen i det offentliga rummet.
  • Punktskrift används för att läsa vad som står på en datorskärm eller en smart telefon.
  • Runt 1000 personer i Sverige läser och skriver punktskrift.
  • Testa punktskrift

Mediekontakter

Cecilia Ekstrand, intressepolitisk handläggare, 08- 39 91 19, cecilia.ekstrand@srf.nu

Håkan Thomsson, förbundsordförande, 08- 39 91 11, hakan.thomsson@srf.nuMonica Walldén, kommunikationschef, 08- 39 90 12, 0701- 49 90 24, monica.wallden@srf.nu

www.srf.nu/lego

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera