Maria blir synskadades röst i Europa

Report this content

– Som ledamot i den europeiska synskadeunionens styrelse vill jag vara Sveriges kanal ut i det gemensamma arbetet med våra europeiska vänner, säger ordföranden i
Synskadades Riksförbund Skåne Maria Thorstensson.

Under den pågående generalförsamlingen i Rom valdes på tisdagskvällen Maria Thorstensson in i European Blind Unions styrelse.

Temat för generalförsamlingen är att driva full inkludering igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

– Alla frågor som European Blind Unionen arbetar med är naturligtvis viktiga även hos oss, säger hon.

Bakgrund

Maria Thorstensson har varit en drivande kraft i Synskadades Riksförbund sedan 2005 då hon blev synskadad. 
År 2011 valdes Maria Thorstensson till ordförande i Synskadades Riksförbund Skåne.
Hon är Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande sedan 2017. 
Maria Thorstensson är utbildad kemiingenjör och sommelier.

European Blind Union

Synskadades Riksförbund deltar aktivt i arbetet i Europa och EU, genom medlemskap i European Blind Union (EBU). Inom EBU har Synskadades Riksförbund varit drivande i frågor som rör jämställdhet och organisationsutveckling. EBU arbetar med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen och är en stark röst för synskadades rättigheter i förhandlingar om EU:s lagstiftningsförslag.

Länk till EBU:s hemsida.

Mediekontakt:

Maria Thorstensson, 070 - 897 17 85, maria.thorstensson@srf.nu

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, 0765- 39 91 75 asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Media

Media