"Måste bråka för att åka"

Synskadades Riksförbund och Handikappförbundens Samarbetsorgan i Dalarna demonstrerar när Region Dalarna har årets sista möte. 

Den här hösten har färdtjänsten nått ett nytt lågvattenmärke. Sedan kollektivtrafikomläggningen i somras har färdtjänsten försämrats.

Synskadades Riksförbund och Handikappförbundens Samarbetsorgan i Dalarna har utan framgång försökt påverka Region Dalarnas politiker och Dalatrafiks tjänstemän.

– Vi får känslan av att de inte bryr sig, säger Bengt Bäcke ombudsman på Synskadades Riksförbund.

Inga alternativ

Att gå, cykla, åka moped, bil eller åka kollektivt är i regel inga problem för den som ser. För personer med synnedsättning kan det vara omöjligt att hitta i en obekant miljö.

I höstas när kollektivtrafikanterna fick uppleva kollektivtrafikens kollaps blixtinkallades politiker till ett krismöte. På fjorton dagar rättade Dalatrafik till hela 250 problem.

Det har nu gått sju år av färdtjänstproblem. Vi väntar ännu på att åtminstone en politiker ska ta strid för ökad trygghet och lika rätt i samhället även för personer med funktionsnedsättning.

– Politikerna säger att det är hemskt men inget händer, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Dalarna Annika Östling.

Ingen åker färdtjänst för att det är roligt

Vilken seende med andra valmöjligheter skulle nöja sig med att boka en bil dagen innan och ändå inte få resa på utsatt tid. Resan sker inte då vi vill så vi blir antingen sena eller får stå ute och vänta.

– Det är vår vardag, ett affärsbesök kan ta upp till tre timmar extra på grund av dålig samordning säger Susanne Borg, ledamot i Synskadades Riksförbund Dalarna.

Region Dalarna och Dalatrafik bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Artikel 20 Personlig rörlighet står det att staterna ska "underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad".

– Den politiker eller tjänsteman som säger att vi har personlig rörlighet redan idag borde följa med på en tur, säger Bengt Bäcke.

Demonstrationen sker

Onsdagen den 17 december klockan 12:00 - 14:00 i samband att direktionen i Region Dalarna har årets sista möte.

Plats: Region Dalarnas kontor på Myntgatan 2, Falun.

Kontakt

Susanne Borg, 076-794 35 29, susanne.borg63@gmail.com

Annika Östling, 070-218 33 12, peppens.matte@telia.com

Bengt Bäcke, 08-399 274, bengt.backe@srf.nu

www.srfdalarna.se

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund

www.twitter.com/synskadade

Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media