Nya webbplatser ska vara tillgängliga idag

Report this content

Den 23 september tas första steget i att förverkliga EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, som också är svensk lag från årsskiftet.
Digg, statens egen myndighet för digital förvaltning klarar inte lagkraven.

– När kan vi få digga Digg, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson idag den 23 september då alla nya offentligt drivna webbplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Enligt Synskadades Riksförbund är kunskaperna om hur webben ska göras tillgänglig är en bristvara på våra myndigheter.

På Diggs webbplats uppstår problem bland annat med frågor och svar om den nya webblagstiftningen. Synskadade som använder skärmläsare och talsyntes stöter där på hinder. Den vanligaste skärmläsaren på marknaden tappar fokus och inget svar på frågorna läses upp.
Digg är en nybildad myndighet med en hemsida som startades så sent som ifjol.

– Den borde givetvis vara fullt tillgänglig. Därför uppmanar vi regeringen och särskilt digitaliseringsminister Anders Ygeman att ge Digg ett tydligare uppdrag att främja webbtillgängligheten, säger Håkan Thomsson.

Bakgrund

Webbtillgänglighetsdirektivet säger att alla nya offentligt drivna webbsidor som har tillkommit under det senaste året från och med den 23 september, ska vara fullt användbara för personer med funktionsnedsättning.

Om ett år omfattar lagen även äldre sidor i offentlig regi. I princip ska all information och digitala tjänster som drivs eller finansieras av stat, regioner och kommuner, inklusive de flesta kommunala bolag, göras tillgänglig. 

Mediekontakter

Förbundsordförande Håkan Thomsson, hakan.thomsson@srf.nu, 08- 39 91 11, 070- 318 36 90

Intressepolitiska handläggaren Henrik Götesson, henrik.gotesson@srf.nu, 08- 39 91 49,
0765- 39 91 49


 

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Prenumerera

Media

Media