Ögonvårdspriset 2017 går till:

Synpedagog Gun Olsson, Kalmar syncentral och professor Sten Andréasson, ögonklinken Lunds Universitet.

Pristagarna står för en bredd som spänner från ögonmedicinsk spjutspetsforskning till väsentliga framsteg inom rehabiliteringen för personer med synnedsättning.

Syncentralschef och synpedagog Gun Olsson är en av pionjärerna inom synrehabilitering i Sverige. Hon var med redan från starten av Kalmar syncentral i mitten av 1970-talet.

– För personer som blir synskadade betyder Gun Olsson och hennes personal skillnaden mellan ett självständigt liv och ett mer slutet liv, säger Neven Milivojevic intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Som barnögonläkare vinner professor Sten Andréasson barnens förtroende så att de lättare förstår sin ögonsjukdom. Sedan slutet av 1980-talet har han kartlagt familjer med ärftliga näthinnesjukdomar.

– Nu när det börjar komma genterapier för ärftliga näthinnesjukdomar är Sten Andréassons forskning av största värde, säger Neven Milivojevic.

Priset delas ut på Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö den 26-29 oktober.


Bakgrund

Ögonvårdspriset har sedan 1992 delas ut till forskare och övriga yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet som ökar förståelsen för synskadades livssituation.

I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Föreningen för Synrehabilitering.

De bägge pristagarna delar på 100 000 kronor.

www.srf.nu/ogonvardspriset

Mediekontakter:

Neven Milivojevic, Synskadades Riksförbund, 08- 39 93 36, neven@srf.nu

Synpedagog Gun Olsson, 070- 633 88 90, gun.oskarshamn@gmail.com.

Professor Sten Andréasson, 073-200 34 74, sten.andreasson@med.lu.se

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media