Påminnelse: Kräv mer av elsparkcykeluthyrarna

Report this content

Idag på Vita käppens dag den 15 oktober är flera av Synskadades Riksförbunds distrikt ute och lappar felparkerade elsparkcyklar och andra hinder i gatumiljön.

Tre cyklar r slngda p en trottoar i en stadsmilj

– Kommunerna måste vara betydligt tuffare mot uthyrningsföretagen av elsparkcyklar, säger Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.

Elsparkcyklar slängda på trottoarer och torg är en snubbel-och skaderisk för personer med synnedsättning.

Under året har uthyrningen av elsparkcyklar startat i över 10 städer. En av följderna är att det saknas vettiga uppställningsplatser.

I väntan på tydligare regler från regering och riksdag uppmanar Synskadades Riksförbund kommunerna att vara mycket tuffare mot uthyrningsföretagen.

– Kommunerna kan kräva att uthyrningsföretagen ansöker om tillstånd enligt ordningslagen, säger Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande Maria Thorstensson.  

Råd till den som kör elsparkcykel

Ställ elsparkcykeln på anvisad plats, eller där den inte utgör ett hinder.

Länk till Synskadades Riksförbund på Vita käppens dag

Vita käppen

Vita käppen är en internationell symbol för synnedsättning som signalerar till omgivningen att visa särskild hänsyn.
Den vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning.
 

Mediekontakter

Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare, 08 - 39 94 46

Maria Thorstensson, andra vice ordförande, 070 - 897 17 85  

Alireza G Alipour, förbundsstyrelseledamot, 070 - 914 44 82

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, 0765- 39 91 75 asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Media

Media