Rätten till färdtjänst behöver skärpas

Report this content

Synskadades Riksförbund vill att Färdtjänstlagen ändras så att synskadade personer garanteras rätt till färdtjänst.

Under senare år har Synskadades Riksförbund fått kännedom om att allt fler personer, trots uppenbara svårigheter vid orientering och förflyttning, nekas färdtjänst. Ett oroande antal personer som är blinda har även rapporterats få avslag på sina ansökningar om tillstånd till färdtjänst.

– Följden blir att synskadade och blinda får sämre förutsättningar till arbete, studier och fri rörlighet. Konsekvenserna är enorma, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

Synskadades Riksförbund har skickat ett brev till riksdagens trafikutskott i förhoppning att ansvariga ska förstå allvaret. Brevet till riksdagens trafikutskott bifogas.

– Lagen måste bli tydligare så att synskadade ska anses ha väsentliga svårigheter i lagens bemärkelse, säger Håkan Thomsson.

Sedan Färdtjänstlagen tillkom 1997 får allt färre rätt till färdtjänst. Myndigheten för delaktighet anger att antalet har minskat med 30 procent sedan 1991. En av de grupper som ifrågasätts allt oftare vid tillståndsprövningen är personer med synskador. Nyligen avslog domstol en ung blind person färdtjänst. 

– Här har juridiken blivit ett hinder för det som vanligt folk och politiker gemensamt borde kunna enas om hör till sunt förnuft, säger Anna Quarnström förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.

Mediekontakter

Förbundsordförande Håkan Thomsson, 08- 39 91 11, hakan.thomsson@srf.nu
Förbundsjurist Anna Quarnström, 08-39 92 48, anna.quarnstrom@srf.nu
Intressepolitiska handläggaren Jimmy Pettersson, 08-39 94 46, jimmy.pettersson@srf.nu
 

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport.

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, 0765- 39 91 75, pressekreterare@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade