Rehabilitering väger tyngst för Annika

Ordföranden i Synskadades Riksförbund Dalarna sjukgymnast Annika Östling ställer upp i valet som andra vice ordförande i Synskadades Riksförbund.

– Rehabilitering är grunden till att vi kan leva fritt och självständigt, säger Annika Östling om det område hon vill driva allra mest, säger Annika Östling.

Den 26-29 oktober har Synskadades Riksförbund kongress i Malmö. 75 ombud ska ta ställning till drygt 90 motioner, välja en ny förbundsstyrelse och avgöra Synskadades Riksförbunds riktning de närmaste åren.

Sedan sex år tillbaka är falubon Annika Östling, 58 år, ledamot i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse. På lördag klockan 13.30 avgörs det om hon blir förbundets andra vice ordförande.

– Fram till 2020 hoppas jag vi uppnår målet att synskadade över hela landet får tillgång till kostnadsfri ledsagning, så vi kan delta i samhället.

Synskadades Riksförbund Dalarna har till förbundskongressen föreslagit att den vita käppen borde vara ett gratis hjälpmedel i hela landet. På flera håll i Sverige får personer med synnedsättning betala en egenavgift för den vita käppen. Landstinget Dalarna tar ut avgifter både för den vita käppen och för käppträning.

Kongressombud från Synskadades Riksförbund Dalarna:
Susanne Borg
Helena Fridlund
Linda Siggman

Kontaktuppgifter
Annika Östling, tel: 070- 218 33 12
Hon kan vara svår att nå från och med onsdag klockan 14 och framåt då hon deltar i möten. Lämna gärna ett meddelande eller SMS så ringer Annika Östling upp i en paus.

Synskadades Riksförbund Dalarna, ombudsman Bengt Bäcke, 0243-79 99 90

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media