Schablonen för blinda och gravt hörselskadade behålls

Den 13 juni beslutade riksdagen att behålla schablonen för blinda och gravt hörselskadade i den nya merkostnadsersättningen.

– Vi är oerhört glada över att schablonersättningen blir kvar och att politikerna har lyssnat på våra medlemmars oro, säger Synskadades Riksförbunds intressepolitiska chef Neven Milivojevic.

Sedan regeringsförslaget Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning kom i oktober har många medlemmar vänt sig till Synskadades Riksförbund med sina farhågor. Otryggheten och oron gällde bland annat vad som skulle ske om personer med synnedsättning skulle tvingas precisera och beräkna de merkostnader som funktionsnedsättningen för med sig.

Regeringen ville ta bort schablonersättningen. Istället skulle en handläggare på Försäkringskassan bedöma merkostnader för den enskilde.

– Tyvärr kommer den nya merkostnadsersättningen inte längre ta hänsyn till hjälpbehov som en bedömningsgrund vilket kommer påverka många utan schablonersättningen, däribland även synskadade med vissa synrester, säger Neven Milivojevic.

Den nya merkostnadsersättningen planeras träda i kraft 1 januari 2019.

Mediekontakt

Neven Milivojevic, intressepolitisk chef, 070- 639 00 68

Länk till riksdagsbeslutet

 

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera

Media

Media