Synskadade stöttas i att bevaka sin rätt

Den 4 - 5 mars har Synskadades Riksförbunds rättighetsprojekt en första träff i Älvsborg och Skaraborg.

Bakgrunden till Synskadades Riksförbunds rättighetsprojekt är att personer med grav synnedsättning/blinda har fått allt svårare att få ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, det vill säga rätten till kostnadsfri ledsagning.

– Kommunala beslutsfattare och domare i förvaltningsdomstolarna verkar inte längre ha förmåga att föreställa sig själv med en ögonbindel, och hur stor del av deras liv som då skulle bli fullständigt omöjligt, säger juristen och projektledaren Dennis Ivarsson.

Målet för Synskadades Riksförbunds rättighetsprojekt är att utbilda rättighetsstödjare i LSS-juridik för ett ideellt engagemang. Rättighetsstödjarna ska hjälpa gravt synskadade och blinda att ansöka om ledsagarservice enligt LSS.

Rättighetsprojektet ska också ta fram en handfast ansökan med hänvisningar till juridisk litteratur.

– Det behövs för att privatpersoner ska kunna tillvarata sin rätt och få en rättvis prövning, när frågor om bevisvärdering nu har blivit helt avgörande, säger Dennis Ivarsson.

Mediekontakter

Dennis Ivarsson, projektledare, Synskadades Riksförbund,
tfn: 08-39 91 58
dennis.ivarsson@srf.nu  

Kim Vestin, volontärsamordnare, Synskadades Riksförbund,
tfn: 08-39 92 55
kim.vestin@srf.nu

http://www.srf.nu/rattighetsprojektet

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera