Synskadade utestängda från Almedalsprogrammet

Report this content

Synskadades Riksförbund reagerar kraftigt på att Almedalsveckans program på webben inte går att använda av personer med svår synnedsättning. Webbsidan fungerar inte med de datorhjälpmedel som många gravt synskadade och blinda använder. Därmed utestängs många från att ta del av programmet för ett av Sveriges största politiska evenemang.

- Detta är upprörande och innebär att synskadades möjligheter att ta del av det demokratiska samtalet hotas. Synskadade måste kunna planera sitt deltagande under Almedalsveckan precis som andra, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Region Gotland som är värd för Almedalsveckan är ytterst ansvarig för att informationen på webben är tillgänglig.

- Webbtillgänglighet är ett lagkrav, inte något som ska ordnas i mån av tid, säger Niklas Mattsson förbundsordförande för Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbund har testat hemsidan med det vanligaste datorhjälpmedlet för gravt synskadade, ett så kallat skärmläsningsprogram. Om webbsidan är rätt kodad ska det gå att göra sökningar i programmet och få ut resultatet i form av talad information och punktskrift. Men det fungerar inte på webbsidan för Almedalsveckan.

-Det som händer är att vi får veta hur många sökträffar som finns, men vi får inte själva sökresultatet och kan inte gå vidare och titta närmare på programpunkterna, säger Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare med ansvar för digitaliseringsfrågor på Synskadades Riksförbund.

Enligt den så kallade DOS-lagen ska offentligt drivna webbplatser och appar kunna användas fullt ut med förstoringshjälpmedel, tal och punktskrift. Det ska gå att navigera med ett tangentbord för den som inte klickar sig fram med mus och bilder ska alltid beskrivas. Alla myndigheter, kommuner och regioner ska vidare ha en strategi för hur tillgängligheten kan säkras.

-Almedalen har en unik roll i svenskt politiskt liv. Vi kräver att Region Gotland tar sitt ansvar, följer svensk lag och åtgärdar bristerna på hemsidan omgående, säger Niklas Mattson, ordförande i Synskadades Riksförbund.

För frågor eller intervju förfrågningar: 

Martin Levanto
Pressekreterare
/ +46 76-539 91 75
martin.levanto@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08- 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Prenumerera