Trafikverket nekar synskadade tågutrop

Report this content

– Trafikverket blundar för synskadades informationsbehov, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson efter torsdagens möte om att tågutropen tas bort den 15 november.

Niklas Mattsson str vid ett vergngsstlle Han har ljust kort hr mrk kavaj och hller i en vit kpp

Den 15 november tystnar tågutropen på landets samtliga järnvägsstationer. Endast utrop om spårändringar eller trafikstörningar kommer att höras i högtalarna.

– När jag hör högtalarutropen släpper klumpen i magen för att jag varit osäker på om jag står på rätt perrong, säger Niklas Mattsson.

Trots massiv kritik från Synskadades Riksförbund på många håll i landet vägrar Trafikverket att skjuta upp beslutet att tysta tågutropen.

– För synskadade ersätter högtalarutropen de skyltar som seende resenärer tittar på. Tänk om det inte fanns några skyltar alls på järnvägsstationerna hur skulle det tas emot, säger Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund har i möten med Trafikverket fört fram att tågutropen måste vara kvar tills tillgängliga alternativ på plats.
En app för synskadade håller på att tas fram i samarbete med Synskadades Riksförbund. Den beräknas vara klar efter nyåret.

– En app kanske fungerar för de som använder en smart telefon. Men många av våra medlemmar kan av olika skäl inte göra det. För att säkra vår trygghet behövs bättre system än så.

Mediekontakter

Förbundsordförande Niklas Mattsson 08–39 91 11
Intressepolitiska handläggaren Jimmy Pettersson 08–39 94 46

Pressekreterare Åsa Nilsson, 08-39 91 75, 0765-39 91 75, pressekreterare@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08- 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Prenumerera

Media

Media