James Bond i TV4, med hjälp av syntolkning

Nu kommer James Bond filmen Spectre i TV4. Med hjälp av en mobilapp kan de som vill ta del av både syntolkning och/eller uppläst textremsa.

När James Bond filmen Spectre hade världspremiär 2015 var det första gången en film i serien var försedd med svensk syntolkning samt uppläst text.  Det var också första gången en actionfilm kunde ses av personer med synnedsättning. Dessutom kunde dyslektiker ta del av alla repliker med hjälp av den upplästa textremsan. Dessa båda hjälpmedel fann biobesökarna i en mobilapp för smartphones. I salongen kunde med hjälp av sin mobiltelefon lyssna på syntolkningen och den upplästa texten utan att övriga i biosalongen stördes.

Appen är resultatet av det arbetet som Svenska Filminstitutet samt Post och Telestyrelsen fick i uppdrag av regeringen att lösa, tillgänglig bio, en ökad tillgänglighet av biofilmer.

Under lång tid har filmen Spectre, funnits på DVD och även kunnat streamas. Väldigt få, med behov, har känt till att man kunnat använda bioappen även för att ta del av syntolkning och uppläst textremsa framför sin TV eller dator.

Flera filmer som presenteras i appen finns i två versioner, en för bio och en för TV. Den senare fungerar utmärkt framför TV:n även om det är en kommersiell kanal med reklamavbrott. Då pausar man helt enkelt mobiluppspelningen för att sedan starta den när filmen börjar igen. Det tar max tio sekunder innan appen åter synkroniseras med filmen.

Här ett filmexempel hämtat från 2015 år pressmeddelande om Spectre.
Det visar en del från filmen som synsvaga inte hade förstått utan syntolkning.


Stillbildsfoto: Jonathan Olley 
SPECTRE © 2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved
Ljudspår med Exempel Spectre från filmens syntolkning är bifofgad 

Nu kommer alltså alltså James Bond filmen Spectre visas i TV4. Tablålagd den 11 marks klokcan 20:00 med reklamavbrott samt avbrott för nyheterna. Med hjälp av en mobilapp kan de som vill ta del av både syntolkning och uppläst textremsa.

På vår sida syntolkcentralen.se presenterar vi alla de filmer som vi varit involverade i att förse med syntolkning och uppläst textremsa, berättar Peter Lilliecrona och fortsätter, undan för undan kommer flera av våra filmer att komma ut även för TV.

Idag finns följande filmer även för TV, Bamse och Häxans dotter, En man som heter Ove, Flykten till framtiden, Livet efter dig, Mother’s day, Paddington 2, Pettson och Findus - Juligheter, Pojkarna, Sameblod, Siv sover vilse, Småstad, Spectre, The Double, Tsatsiki, farsan och olivkriget, Varje gång jag ser dig samt Återträffen. Fler av de filmer som finns utlagda för bio kommer snart även för TV/DVD.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media

Citat

Niklas Karlsson
Spectre med syntolkning gav mig en helt ny upplevelse.